Hoppa till innehåll

Sverige kan inte vänta

Sverige är ett fantastiskt land. Svenska företag är innovativa och driver utveckling i global framkant. Vi rankas högt i index i allt från livskvalitet till välfärd. Det ger oss en otrolig styrka att hantera de många svårigheter vi står inför, och ta vara på de möjligheter som framtiden ger.

Debattartikel: Kom igen nu Svantesson, sänk arbetsgivaravgifterna

Sveriges höga arbetsgivaravgifter hämmar skapandet av nya jobb och ökar kostnaderna för att behålla befintlig personal. Särskilt påverkad är tjänstesektorn som är mer personalintensiv och därför mer känslig för ökade arbetskraftskostnader. Vår uppmaning till finansministern är tydlig. Sänk arbetsgivaravgifterna. Sverige kan inte vänta!

Sänkta arbetsgivaravgifter är det enda finanspolitiska verktyget som både höjer sysselsättningen och minskar inflationen.

Utdrag från Altinget debatt

Intervju med Fredrik Östbom, enhetschef för Almega Näringspolitik och opinionsbildning

Varför är tjänsteföretagen så viktiga för Sverige?

Tjänstesektorn är på många sätt Sveriges tillväxtmotor. Bara de senaste tio åren har hela 9 av 10 jobb skapats inom tjänstesektorn. Det är i några av de närmare 12 000 tjänsteföretag som Almega representerar som många unga fått sitt första jobb, eller någon som kommit hit fått in sin första fot på arbetsmarknaden. Andra av våra medlemsföretag är centrala för att skapa innovationer eller rita morgondagens bostäder – saker som kommer spela stor roll i framtiden. Kort sagt: utan alla företag i tjänstesektorn stannar Sverige.

Vad skulle du säga är de största utmaningarna för Almegas medlemsföretag i dagsläget?

En klassisk käpphäst kanske, men de enormt dyra och dolda kostnaderna för att anställa. Arbetsgivaravgifterna är ett sådant hinder som gör att många företag tvekar att anställa, fast de kanske behöver mer arbetskraft. En annan stor utmaning är kompetensförsörjningen. Trots att så många idag befinner sig utanför arbetsmarknaden kämpar våra företag för att kunna rekrytera rätt kompetens. På sikt hotar detta också svensk konkurrenskraft.

Ni har nyligen lanserat ”Sverige kan inte vänta”. Vilka är de viktigaste områdena där Sverige inte kan göra det?

Vi behöver återupprätta arbetslinjen. Vi har accepterat en jämviktsarbetslöshet på drygt 7 procent och ligger i botten i EU. Här behövs starkare incitament att gå från bidrag till arbete, exempelvis genom bidragstak och sänkt skatt på arbete, men det behövs också lägre kostnader för att anställa. Dessutom har vi lägst tillväxt i EU. Politiken måste bli bättre på att påminna sig om var välståndet och grunden för tillväxt skapas – i näringslivet, och inte minst då tjänstesektorn. Här behövs bättre spelregler för företagare, och inte minst bättre förutsättningar för att kunna rekrytera rätt kompetens, dra sitt strå till stacken i den gröna omställningen och såklart bidra till det gemensamma.

Fredrik Östbom, enhetschef Näringspolitik och opinionsbildning

Debattartikel i Expressen: Ingen välfärd utan tillväxt i ekonomin

I sitt Almedalstal lovade statsminister Ulf Kristersson breda satsningar på välfärden före skattesänkningar. Välstånd behöver dock först skapas – i näringslivet – innan det kan fördelas, skriver Fredrik Segerfeldt.

Det är dags för Ulf Kristersson och regeringen att ta tag i friheten och företagandet, i tillväxten och jobben. Status quo duger inte. Sverige ska inte spela i gärdsgårdsligan när det gäller sysselsättning och levnadsstandard.

Utdrag från Expressen debatt

Inlägg i debatten

Glöm inte tjänsteföretagen, finansministern!

Den 27 juni publicerade Dagens industri en intervju med finansminister Elisabeth Svantesson där temat var att stärka Sverige som industrination. I artikeln kommenterar finansministern att det behövs mer investeringar i infrastruktur och annonserar att investerare och industriföreträdare kommer att bjudas in till ett möte under hösten. Almega delar bilden att mer satsningar behövs, men det är olyckligt att finansministern ensidigt lyfter industrin, och inte Sveriges tjänsteföretag. Digitaliseringen och den gröna omställningen innebär stora möjligheter för Sverige. Men för att ta vara på möjligheterna är både industrin och Sveriges tjänsteföretag lika viktiga. 

Tjänsteföretagen har skapat sex av tio nya jobb det senaste decenniet. Genom sänkta arbetsgivaravgifter, åtgärder för att underlätta omställning och utbildning, och bättre matchning på arbetsmarknaden kan vi skapa fler jobb och öka den ekonomiska tillväxten. Det skulle tjänsteföretagen, industriföretagen och hela Sverige stärkas av.

Stora utmaningar

Sverige har lägst tillväxt i EU och en jämviktsarbetslöshet kring sju procent. Utan bättre ekonomisk tillväxt så kommer vi inte att kunna lösa vare sig klimat-, industri- eller integrationsfrågan. En växande ekonomi är en förutsättning för allt annat.

Sverige kan inte vänta 

Diskussionen om tillväxt, sysselsättning och kompetensförsörjning har kommit i skymundan, och har prioriterats ned, för att andra akuta frågor har tagit allt syre i debatten. Och under tiden har utmaningarna vuxit sig större. Det måste vi ändra på. Sverige är nu i stort behov av kraftfulla reformer för att få fart på tillväxt, jobbskapande och investeringar.

Sverige kan inte vänta och regeringen måste förmå att agera på flera utmaningar samtidigt. Sverige behöver klok politik för att stärka villkoren för både industrin och tjänsteföretagen. Med rätt förutsättningar kan tjänsteföretagen vara med och få fart på tillväxt och jobbskapande.

Tomt kontor

Reformbaren

Seminarieserie i ”after work”-format 

Reformbaren är en seminarieserie i ”after work”-format som syftar till att höja temperaturen i Almegas prioriterade frågor – jobb, företagande och tillväxt. Reformbaren ska vara ett piggt alternativ till det stora utbudet av konsensussökande frukostseminarier. Under en kväll bjuder Almega in spännande och debattglada gäster som inte nödvändigtvis håller med om alla våra förslag, men som skapar ett spännande forum för diskussion.

Är det fett att vara arbetslös?

Det första tillfället gick av stapeln den 20 juni under rubriken: Är det fett att vara arbetslös? Panelen under den första Reformbaren bestod av Oliver Rosengren (M), riksdagsledamot, Ivar Arpi, skribent, Lotta Ilona Häyrynen, t.f. politisk redaktör på Arbetet, och Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet.

Panelsamtalet bjöd på spännande diskussioner och perspektiv på vad den höga arbetslösheten i Sverige faktiskt beror på och vad som behöver göras för att komma till bukt med den. Frågor som matchning, bidrag och jobbfrågans prioritering i debatten togs upp.

Fler tillfällen i höst

Under hösten kommer Almega att anordna ytterligare Reformbarer kring frågor som är avgörande för den privata tjänstesektorn.

Debattartikel i Di: Sverige kan inte vänta

I snart ett decennium har svensk politik fokuserat på krishantering. När andra frågor prioriterats har reformtempot avstannat. Nu riskerar grunden för vårt välstånd – jobb, tillväxt, innovation och välfärd – att stagnera. Sverige kan inte vänta. I en debattartikel på Di Debatt lägger vi fram vilka områden som måste tillbaka upp på regeringens dagordning. Almegas reformer behövs här och nu för att säkra en bättre framtid.

När politiken präglas av krishantering och kortsiktiga åtgärder vill vi på Almega vara en konstruktiv kraft för att bygga ett bättre Sverige.

Utdrag från Di Debatt

Intervju med Almegas VD Ann Öberg

Varför har Almega lanserat ”Sverige kan inte vänta”?

För att Sverige helt enkelt inte kan vänta på reformer som framtidssäkrar vårt land. Vi står inför många utmaningar och befinner oss i ett svårt ekonomiskt läge. I ett sådant läge finns det en risk att politiken inte vågar eller orkar sjösätta reformer som på allvar skapar och säkrar tillväxt, jobb och innovation – också i framtiden. Det är därför vi har valt att initiera ”Sverige kan inte vänta”. Genom initiativet ska vi växla upp vårt arbete och ännu tydligare visa att vi är en konstruktiv kraft som kan bidra med förslag samtidigt som vi ständigt ska vara den kraft som påminner våra beslutsfattare om att vi behöver insatser som förbättrar våra medlemmars villkor – och säkrar grunden för Sveriges välstånd – också i framtiden.

Vad vill ni att kampanjen ska resultera i?

Allt som vi på Almega gör har som mål att förbättra villkoren för de nästan 12 000 företag vi representerar, så även ”Sverige kan inte vänta”. Med detta initiativ hoppas vi på att initiera en förnyad debatt om jobb, företagande och ett fritt näringsliv.

Varför ska man lyssna på Almega i dessa frågor?

Den privata tjänstesektorn – som Almega företräder – står för nästan hälften av Sveriges totala sysselsättning. Sex av tio jobb som skapats under de senaste tio åren har tillkommit i den privata tjänstesektorn. Det är genom en stark tjänstesektor som vi minskar utanförskapet, skapar nya jobb och innovationer som både ökar vårt välstånd och bidrar till omställningen.

Tjänstesektorn skapar tillväxt

Vykortskampanj

I samband med nationaldagen får över 200 riksdagsledamöter ett vykort i sin postlåda med ett viktigt budskap: Sverige kan inte vänta. Vår vykortskampanj vill uppmärksamma viktiga beslutsfattare om det avstannade reformtempot – och på vykortet som är signerat av vår vd Ann Öberg bjuder hon också in till samtal om Almegas reformer för ett öppnare, friare, och växande Sverige.

Kampanjbild: Sverige kan inte vänta
Kampanjbild: Vykort som skickas till politiker.

Sverige kan inte vänta

Sverige är ett fantastiskt land. Svenska företag är innovativa och driver utveckling i global framkant. Vi rankas högt i index i allt från livskvalitet till välfärd. Det ger oss en otrolig styrka att hantera de många svårigheter vi står inför, och ta vara på de möjligheter som framtiden ger.

Men, i snart ett decennium har svensk politik fokuserat på krishantering. Flyktingkris, klimatkris, energikris, pandemi och grövre gängkriminalitet. Det ligger i sakens natur att kriser måste hanteras. Men tyvärr har det långsiktiga politiska reformarbetet stannat upp. Utan ett ständigt reformarbete riskerar tillväxt och innovation – grunden till vårt välstånd – att stagnera. Låt inte heller morgondagens kriser vara en konsekvens av nutidens passivitet.

När politiken präglas av krishantering och kortsiktiga åtgärder, vill vi på Almega vara en konstruktiv kraft för att bygga ett bättre Sverige. Vi måste slå vakt om reformer som tjänat Sverige väl och se till att politiken inte gör avkall på viktiga frågor för jobb och företagande. För att Sverige ska bli ett ännu bättre land i framtiden krävs ett högt reformtempo idag. Sverige kan inte vänta.

För det är tjänsteföretagen som är Sveriges tillväxtmotor. De privata tjänsteföretagen svarar för nästan hälften av Sveriges totala sysselsättning och det är här fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats under det senaste decenniet. Sammantaget bidrar de privata tjänsteföretagen med drygt hälften av Sveriges totala BNP.

Sverige har blivit ett starkt land tack vare vårt företagande. Nya innovationer har gett oss ekonomisk tillväxt, nya arbetstillfällen och socialt välstånd. När Sverige står inför stora utmaningar med utanförskap och arbetslöshet, behövs entreprenörskap och den servicenäring som skapar nya jobb för att ge varje människa möjligheten att ta sig ur ett utanförskap och in i en samhällsgemenskap.

För att innovation ska vara möjligt krävs dock öppenhet. Ökad statlig styrning, protektionism och stängda gränser kommer att kväva den utvecklingspotential och kraft som finns hos våra svenska tjänsteföretag. Sverige behöver vara en fri marknad med valfrihet, konkurrens och ett stort internationellt utbyte. Det är så vi löser våra akuta samhällsutmaningar idag och säkerställer en positiv utveckling på lång sikt.

När det går bra för tjänsteföretagen går det också bra för Sverige. Hos oss finns de jobb och företag som minskar utanförskapet och stärker integrationen. Vi skapar tillväxt, som i sin tur höjer vår levnadsstandard och bidrar till vår gemensamma välfärd. Hos oss finns även kompetensen i de kunskapsintensiva företagen som skapar innovation och ny teknik, som i allt högre grad är hållbara och bidrar till att minska Sveriges – och världens – klimatavtryck.

Det är därför vi på Almega finns. Varje dag engagerar vi oss för att förbättra villkoren för tjänsteföretagen, för att stärka det fria näringslivet och möjliggöra det nyskapande företagandet. Vi är en röst för ett öppnare, friare, grönare och starkare Sverige.

Vårt närings­politiska arbete

Almega är tjänstesektorns samlade röst. Vi lyssnar på våra medlemmar och fungerar som deras företrädare gentemot politiker och beslutsfattare.