Hoppa till innehåll

I artikeln kommenterar finansministern att det behövs mer investeringar i infrastruktur och annonserar att investerare och industriföreträdare kommer att bjudas in till ett möte under hösten. Almega delar bilden att mer satsningar behövs, men det är olyckligt att finansministern ensidigt lyfter industrin, och inte Sveriges tjänsteföretag. Digitaliseringen och den gröna omställningen innebär stora möjligheter för Sverige. Men för att ta vara på möjligheterna är både industrin och Sveriges tjänsteföretag lika viktiga. 

Tjänsteföretagen har skapat sex av tio nya jobb det senaste decenniet. Genom sänkta arbetsgivaravgifter, åtgärder för att underlätta omställning och utbildning, och bättre matchning på arbetsmarknaden kan vi skapa fler jobb och öka den ekonomiska tillväxten. Det skulle tjänsteföretagen, industriföretagen och hela Sverige stärkas av.

Stora utmaningar

Sverige har lägst tillväxt i EU och en jämviktsarbetslöshet kring sju procent. Utan bättre ekonomisk tillväxt så kommer vi inte att kunna lösa vare sig klimat-, industri- eller integrationsfrågan. En växande ekonomi är en förutsättning för allt annat.

Sverige kan inte vänta 

Diskussionen om tillväxt, sysselsättning och kompetensförsörjning har kommit i skymundan, och har prioriterats ned, för att andra akuta frågor har tagit allt syre i debatten. Och under tiden har utmaningarna vuxit sig större. Det måste vi ändra på. Sverige är nu i stort behov av kraftfulla reformer för att få fart på tillväxt, jobbskapande och investeringar.

Sverige kan inte vänta och regeringen måste förmå att agera på flera utmaningar samtidigt. Det behövs klok politik för att stärka villkoren för både industrin och tjänsteföretagen. Med rätt förutsättningar kan tjänsteföretagen vara med och få fart på tillväxt och jobbskapande.