Hoppa till innehåll
Kamera som filmar suddig bakgrund

Medie­företagen

Dagens medieutveckling kräver nytänkande. Vi stärker våra medlemsföretag i arbetsgivarrollen och arbetar för långsiktigt förbättrade upphovsrättsregler.

Hos oss samlas en mängd branscher; dagstidningar och tidskrifter, bokförlag, radio- och TV-företag, biografer och filmdistributörer, tryckerier, kommunikationsbyråer, tidningsdistributions­företag, filmproducenter, skivbolag och dataspels­företag. Variationen är en del av vår styrka. Vi har omkring 600 medlems­företag med cirka 36 000 anställda.

Dagens medie­utveckling kräver nytänkande på arbetsgivarfronten. Vi arbetar för långsiktigt förbättrade upphovsrättsregler. Vi påverkar fack­förbund och lagstiftare för att tillvarata våra medlems­företags intressen. Inom Medie­företagen samordnar vi våra resurser för att bygga inför framtiden.

Förbundsdirektör för Medie­företagen är Maria Möller och förhandlingschef är Louise Bjarnestam.

Om oss

Styrelse

Medie­företagens styrelse som valdes  den 15 maj 2024 består av följande personer:

Ordförande: Anders Eriksson, Bonnier News AB
Vice ordförande: Hanna Stjärne, Sveriges Television AB
Sture Bergman, NWT Gruppen AB
Mats Ehnbom, Gota Media AB
Anders Elfström, Filt AB
Håkan Halvarsson, Schibsted Sverige AB
Lina Hedenström, Norrköpings Tidningars Media AB
Kristina Linglöf, AB Svensk Filmindustri
Karin Nyman, TV4 Media AB (nyvald)
Susanna Nyström, EA Digital Illusions CE AB
Bengt Olsson, Stampen Lokala Medier AB
Sara Prosell, Aller Media AB (nyvald)
Anna Rastner, Bauer Media AB
Mikael Rubinsson, Blomquist Communication AB
Pia Vornanen-Lundeborg, Filmstaden AB (nyvald)
Carolina Wikström, Sveriges Radio AB
Maria Möller, Medieföretagen

För styrelsemedlemmar finns styrelseportalen Admincontrol där vi samlar alla möteshandlingar samt justerar protokoll.

Besök Admincontrol

Stadgar

Lydelse från och med den 23 maj 2023

Medie­företagens stadgar

Presskort

Medie­företagen har enligt gällande bestämmelser tillstånd att utfärda identitetskort med beteckning ”Press”.

Mer om presskort

Bli medlem i Medie­företagen

Ett medlemskap i Medie­företagen ger dig många fördelar. Medie­företagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

I medlemskapet ingår

Vi arbetar för att förbättra villkoren för dig som är arbetsgivare och tjänste­företagare. Vi förstår dina förutsättningar och fungerar som ett värdefullt förhandlingsstöd och juridiskt biträde.

Förhandlingshjälp. Som medlem får du hjälp i fackliga förhandlingar, centralt och lokalt.

Information. Vi har i Arbetsgivarguiden skräddarsydd information för dig som medlem. Här hittar du information om allt som rör just ditt område, allt från avtal, anställning till uppsägning och blanketter mm.

Kollektivavtal. Vi träffar avtal om löner och anställningsvillkor. Du sparar tid och pengar på att vara medlem – du får all information du behöver om förändringar i lagar och avtal.

Försäkringar. Vi förmedlar råd i försäkringsfrågor som berör dina anställda. Vi hjälper dig med företags- och gruppförsäkringar till förmånligare pris. Som medlem får du också tillgång till Avtalat som hjälper dig med hur du ska administrera de anställdas tjänstepensioner och försäkringar.

Arbetsmiljö. Vi hjälper dig att tolka och tillämpa miljölagarna. Du får råd och hjälp i frågor som rör inre och yttre miljö. Det kan handla om att rehabilitera personal i samband med längre sjukfrånvaro.

Rådgivning. Den bästa servicen i arbetsgivarfrågor får du via Arbetsgivarguiden där du hittar rätt kontaktperson för ditt avtal. Du har också våra kontor i landet och i vår telefonjour som du kan vända dig till vid brådskande frågor, under kontorstid. Vi ger dig personlig rådgivning i personalfrågor och arbetsrätt.

Statistik. Medie­företagen samlar in omsättningsstatistik. Vi tar fram branschspecifik marknadslöneinformation (som endast är tillgänglig för medlemmar). Vi genomför medlems­undersökningar.

Utbildning. Medie­företagen erbjuder dig som medlem skräddarsydda kurser, bl a i kollektivavtatalsfrågor, löneadministration standardavtal och arbetsrätt.

Offentlig upphandling. Vi erbjuder våra medlems­företag rådgivning i Lagen om offentlig upphandling. Många av Medie­företagens medlems­företag kommer mer eller mindre i kontakt med offentlig upphandling.

Områden inom Medieföretagen

 • Annons- och reklambyråer
 • Biografer
 • Bokförlag
 • Dagstidning
 • Dataspels­utveckling
 • Distributions­företag
 • Etermedie­företag
 • Film-, TV- och övrig medieproduktion
 • Fonogramproduktion
 • Information & kommunikation
 • Public Service­företagen
 • Tidskrifts­företag
 • Tidningstryckeri

Avtalsområden och avtalsansvariga

Medie­företagen har 21 kollektivavtal med 9 motparter. Länkarna leder till Arbetsgivarguiden som kräver inlogg.

Kontaktpersoner för respektive avtalsområden finns på Arbetsgivarguiden, hjälp och kontakt.

Frivillig gruppförsäkring

Almega har tillsammans med Skandia tagit fram en frivillig gruppförsäkring som du som medlem i något av Almegas förbund kan erbjuda dina medarbetare.

Kontaktpersoner

Maria Möller

Förbundsdirektör

Stockholm

+46 8 762 63 18 +46 70 249 93 13 E-post

Läs mer

Anders Bergqvist

Arbetsrättsjurist

Stockholm

+46 8 762 69 46 +46 76 946 83 75 E-post

Läs mer

Anna Paulsson

Regionchef Syd

Malmö

+46 4 035 25 36 +46 70 285 25 36 E-post

Läs mer

Louise Bjarnestam

Förhandlingschef

Stockholm

+46 8 762 70 43 +46 72 572 70 43 E-post

Läs mer

Margaretha Sandberg

Arbetsrättsjurist

Umeå

+46 90 718 268 +46 72 206 58 10 E-post

Läs mer

Maria Gill

Arbetsrättsjurist & Biträdande regionchef väst

Göteborg

+46 31 62 94 29 +46 72 202 94 29 E-post

Läs mer

Viktoria Lundqvist

Arbetsrättsjurist

Stockholm

+46 8 762 67 83 +46 70 341 77 36 E-post

Läs mer

Kenneth Lidgren

Arbetsrättsjurist

Sundsvall

+46 60 16 73 11 +46 76 118 84 28 E-post

Läs mer

Emilie Gustafson

Arbetsrättsjurist

Stockholm

+46 8 76 26 978 +46 72 203 31 28 E-post

Läs mer