Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Almega och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 25 av totalt 381 träffar.

Offentlig upphandling+1Vårdföretagarna

Idéburen välfärd SOU 2019:56

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

30 juni 2020

IT-relaterad brottslighet+2IT&Telekomföretagen

Remiss Promemorian Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen

Remiss Promemorian Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen. IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen. Remissen finns inte tillgänglig elektroniskt.

25 juni 2020

Personlig assistansVårdföretagarna

Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor

S2020/00202/SOF Vårdföretagarna har besvarat remissen.

23 juni 2020

Hållbarhet+2Innovations­företagen

Skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2020/002314/S1

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på förslaget om skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2020/002314/S1.

12 juni 2020

Digitala tjänster+1IT&Telekomföretagen

Remiss Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster (Fi2020/01855/S2)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

5 juni 2020

Betal- och kassasystem+1IT&Telekomföretagen

Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

2 juni 2020

Ekonomisk hållbarhet+1Innovations­företagen

Modernare byggregler – SOU 2019:68

Förändring sker i allt snabbare takt. Den påverkar människors sätt att vara. Våra sätt att leva våra liv. När de stadsdelar vi planerar idag är inflyttningsklara, kommer vi att ha självkörande bilar.

15 maj 2020

Cybersäkerhet+6IT&Telekomföretagen

Remiss av SOU 2020:11 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direkt­investeringar

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen och nu lämnat synpunkter.

11 maj 2020

HållbarhetInnovations­företagen

Ds 2020:4 – Klimatdeklarationer för byggnader

Innovationsföretagen stöder införandet av klimatdeklarationer för byggnader. Deklarationen kommer utgöra en tydlig information till köpare och brukare av byggnader. På sikt kan det utgöra ett viktigt verktyg för ständiga förbättringar i metoder, processer och material inom byggandet. Men detta är inte självklart.

6 maj 2020

Arbetsmarknad+1Innovations­företagen

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete Fi2020/01877/S1

Innovationsföretagen lämnar utöver direkta synpunkter på remissens innehåll även förbättringsförslag på det implementerade systemets funktion som helhet.

24 april 2020

TransportpolitikTågföretagen

Tåg­företagens frågor om regelsituationen efter den 16 juni 2020

Sedan ett par veckor står det klart att Sverige inte mäktar med att införa det fjärde järnvägspaketet i juni 2020. Förseningen kan enligt uppgift bli så mycket som ett år. Vi har länge efterlyst en plan B. Transportstyrelsen har nu analyserat läget och konstaterat att de direktverkande EU-förordningarna åtminstone delvis kan tillämpas.

2 april 2020

Digitala tjänster+1IT&Telekomföretagen

Remissvar Promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (Ds 2019:33)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

20 februari 2020

HållbarhetInnovations­företagen

Förslag till ändringar i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader när det gäller oberoende experter

Innovationsföretagen: Emotsätter sig förändringarna i förordningen 2006. Förändringen riskerar att undergräva systemet med energideklarationer samt motverka direktivets syfte. Kunskapen kring effektiva energiåtgärder utarmas och riskerar att leda till ökade kostnader för ägare, brukare och boende.

20 februari 2020

Balanserade villkor+1Innovations­företagen

Ds 2019:19 – Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan

Innovationsföretagen: anser att regelverk ska utgå från normen max 30 dagars betaltid förordar generell reglering kring missförhållandet vid nyttjande av dominerande ställning bedömer att det finns skäl att överväga föreslagna åtgärder då missförhållande riskerar att hämma avtalsfriheten och företagens konkurrenskraft Läs Innovationsföretagens remissvar

18 februari 2020

Bostadsbyggande+1Innovations­företagen

Inspel till ”Ett fortsatt högt och hållbart bostadsbyggande”

Svenska arkitekt- och ingenjörsföretag arbetar ständigt med att utveckla byggandet för att skapa förutsättningar för ett hållbart bostadsbyggande och goda livsmiljöer. Det finns kunskap, idéer och lösningar som på ett ännu bättre sätt än idag kan förverkligas och realiseras.

27 januari 2020

VårdbemanningKompetensföretagen

Remissvar Digfysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet

SOU 2019:42 Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. Vår främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bransch för kompetens­företag i Sverige. Inledning Kompetensföretagen tackar för möjligheten att inkomma med remissyttrande på rubricerat betänkande.

23 januari 2020

Digitala tjänster+2IT&Telekomföretagen

Remissvar Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

14 januari 2020

SjukvårdVårdföretagarna

Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet SOU 2019:42

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

14 januari 2020

SjukvårdVårdföretagarna

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar Ds 2019:20

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

2 januari 2020

Personlig assistansVårdföretagarna

Remiss av promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

9 december 2019

Forskning och innovationInnovations­företagen

Remissvar: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på promemorian; Fi2019/03515/S1, Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

6 december 2019

IT&Telekomföretagen

Remiss avseende promemorian Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen.

2 december 2019

Forskning och innovation+2Innovations­företagen

Remissvar: Inspel till forsknings- utbildnings- och innovationspolitiken

Almega, Innovationsföretagen och IT&Telekomföretagen är en del av Svenskt Näringsliv. Vi ställer oss bakom Svenskt Näringslivs remissvar till forskningsproppen men gör ett kompletterande inspel för att tydliggöra tjänsteföretagsperspektivet på forsknings-, utbildnings- och innovationspolitiken.

31 oktober 2019

TransportpolitikTågföretagen

Remissvar Fjärde järnvägspaketet

Tågoperatörerna har svarat på promemorian Fjärde järnvägspaketet, N2019/02121/TM. Promemorians förslag syftar till att införliva de delar av fjärde järnvägspaketet som ännu inte genomförts i svensk rätt. Samtidigt som direktiven införlivas görs också en i och för sig välbehövlig redaktionell och systematisk bearbetning av järnvägslagstiftningen.

31 oktober 2019

GodstrafikTågföretagen

Trafikverkets planer ifrågasätts

Tågoperatörerna ifrågasätter starkt om de planer som presenteras i Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter” leder mot målbilden för klimatomställningen. Det skriver Tågoperatörerna i sitt remissvar på Dnr I2019/01058/TM.

7 oktober 2019

Visa fler