Hoppa till innehåll
Fredrik Östbom och Réka Tolnai i Alltinget.
Fredrik Östbom och Réka Tolnai i Alltinget.

Debatt: Slopa idén om vinstförbud, Centerpartiet

För att citera Maud Olofsson, Centerpartiets tidigare partiledare: ”Utan vinstmöjlighet inga välfärdsföretag och utan välfärdsföretag blir det inga möjligheter för elever, föräldrar och vårdtagare att välja kvalitet.” Det skriver Réka Tolnai och Fredrik Östbom från Almega inför Centerpartiets kommundagar.

I helgen samlas centerpartister från hela landet i Umeå för att diskutera politiska utmaningar. Och inramningen kunde ha varit roligare. Valresultatet från 2022 ligger alltjämt som en våt filt över partiet, varken opinionssiffrorna eller de politiska frågor som är i fokus är till partiets fördel.

Samtidigt, när politiken koncentrerar sig på kortsiktig krishantering, har Centerpartiet en reell chans att vara en konstruktiv borgerlig opposition. Partiet måste bara hitta tillbaka till sin marknadsliberala grund och betona vikten av företagsamhet, även i välfärden.

Valfrihet inom vård, skola och omsorg har länge varit en hjärtefråga för Centerpartiet. Partiet var pådrivande inför lagen om valfrihetssystemet (LOV) under alliansåren och Annie Lööf tog debatten om privat välfärd mot Vänsterpartiet redan för tio år sedan.

Inställningen må leva kvar på Centerpartiets webbplats. Där slås det fast att valfriheten i välfärden ska värnas. Men i verkligheten uppvisar partiet något annat: En självkritisk Demirok som menar att partiet borde haft mer kontroll på välfärdsmarknaden, partistämmans öppning för vinstförbud inom skolan och Centerpartiets medverkan till nedmonteringen av Region Stockholms vårdval är bara några exempel på detta.

Om Centerpartiet på allvar vill vara en borgerlig opposition att räkna så med har Almega tre tips:

Fredrik Östbom & Réka Tolnai skriver i Alltinget

Slopa idén om vinstförbud

Vinst är en återkommande fråga i debatten om friskolor. Den allmänna politiska uppfattningen tycks ha blivit att det inte går att göra vinst utan att tulla på kvaliteten. Detta är naturligtvis inte sant. Vinst är en förutsättning för alla verksamheter. Låt det fria skolvalet och konkurrensen, inte ett vinstuttagsförbud, avgöra vad som fungerar. För att citera Maud Olofsson, Centerpartiets tidigare partiledare: ”Utan vinstmöjlighet inga välfärdsföretag och utan välfärdsföretag blir det inga möjligheter för elever, föräldrar och vårdtagare att välja kvalitet.”

Bejaka bemanningsföretagens roll

”Hur klarar vi kompetensbristen i våra kommuner och regioner?” är namnet på ett av kommundagarnas seminarier. En högst aktuell fråga, inte minst eftersom regionernas stopp för inhyrda sjuksköterskor och läkare får stora konsekvenser. Ordinarie personal tvingas jobba över, vårdplatser stängs ner och olagligt långa vårdköer blir allt längre. I stället för strypa tillgången på personal måste regionerna se bemanningsbranschen som en resurs. Grundbemanningen ska givetvis vara betryggande, men vid arbetstoppar och semestrar behövs inhyrd personal.

Värdesätt privata vårdalternativ

Nio av tio svenskar tycker att man ska få välja vårdmottagning och 40 procent av alla patientbesök i sjukvården sker hos privata vårdgivare. Trots detta har Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inlett en omfattande omställningsplan för sjukvården i Sveriges största region, Region Stockholm. Flera av de vårdval som gjort regionen föredömligt tillgänglig för patienter ska nu begränsas eller avvecklas. Centerpartiet måste nu bromsa utvecklingen och i stället anstränga sig för att öka valmöjligheterna.

Rätten att välja är central i svensk välfärd. Alla ska kunna gå till den vårdcentral som passar bäst, välja rätt skola tillsammans med sina barn eller passande äldreomsorg för en förälder. Samtidigt, valfrihet förutsätter att det finns alternativ att välja mellan. För att näringslivet ska kunna skapa detta nödvändiga utbud, måste någon stå upp för välfärdsföretagandet. Centerpartiet har gjort det förr. Nu är det tyvärr dags igen. Sverige kan inte vänta.