Håll dig uppdaterad på vad som händer i tjänstesektorn

Nedan hittar du våra olika informationskanaler.

Hantering av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer endast att vara tillgängliga för Almega och Svenskt Näringsliv och dess medlems­organisationer. Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas eller om du önskar rättelse eller vill ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss kan du kostnadsfritt en gång per år skiftligt begära registerutdrag. Begäran måste vara undertecknad och ska skickas till följande adress (observera att begäran via e-post inte är giltig):

Almega AB
Box 555 45
102 04 Stockholm