Hoppa till innehåll

Debatt: Regeringen behöver en plan för tillväxt

”Utan tillväxt kommer nödvändiga satsningar att utebli och på sikt riskeras finansieringen av den gemensamma välfärden. Regeringen måste ta fram nödvändiga reformer, skriver Ann Öberg och Fredrik Östbom, Almega.”

Sveriges tillväxt, mätt genom BNP per capita, har varit svag sedan finanskrisen med prognoser som förutspår fortsatt låg utveckling. Vi ligger efter både i sysselsättning och ekonomisk tillväxt, med den femte högsta arbetslösheten i EU och förväntad lägst tillväxt i hela unionen.

En del av lösningen kan finnas hos Sveriges tjänsteföretag, som utgör en viktig del av landets tillväxt. Trots deras vilja att investera och skapa jobb hindras de av påtagliga hinder. Det är dags för förändring – Sverige förtjänar bättre.

Det skriver Ann Öberg, vd på Almega, Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega i en debattartikel i SvD 13/9.

”Att Sverige är ett rikt land är inte någon naturlag. Vi kan inte ta för givet att välståndet fortsätter att växa. Lyckas vi inte vända utvecklingen, så kommer morgondagens Sverige vara ett fattigare land, både relativt andra länder och kännbart i vår vardag.

Om Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland krävs politisk vilja och högre reformtakt. Just nu tappar Sverige mark, och det är bråttom att vända utvecklingen. Nu behövs en plan för att säkra morgondagens välfärd och välstånd. Sverige kan inte vänta.” skriver Almegas företrädare.