Hoppa till innehåll

Fredrik Östbom om budgetläget

För den som väntade sig en ökad reformtakt blev budgeten till stora delar en besvikelse. Regeringen bröt praxis när de valde att inte justera upp brytpunkten för statlig inkomstskatt. Samtidigt som Sverige tappar mark så lyser nödvändiga reformer för att öka tillväxten och stärka konkurrenskraften med sin frånvaro.

Mycket bättre blir det inte när man tittar närmare på oppositionens budgetar – även om det inte helt saknas ljusglimtar.

I Centerpartiets budget återfinns bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för de med lägst inkomster.

  • Det skulle ge fler möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, vilket hade dämpat både företagens kostnader och inflationen. Något sådant motsvarande förslag finns inte i regeringens budget och det är dåligt för Sverige, säger Fredrik Östbom, chef för näringspolitik och opinionsbildning på Almega.

”Men både regeringens budget och i alla budgetmotioner saknas det nästan helt en politik för tillväxt. Det är allvarligt.”

Fredrik Östbom, Chef Näringspolitik och Opinionsbildning
Fredrik Östbom, Chef Näringspolitik och Opinionsbildning

Kostnaderna för att anställa är fortsatt dyra. En ny rapport från Almega visar att Sveriges arbetskraftskostnader är bland de högsta i hela Europa, vilket beror på de höga arbetsgivaravgifterna som tiodubblats sedan de infördes 1960.

  • Vi har lägst tillväxt i EU och den femte högsta arbetslösheten – samtidigt spelar vi i toppligan när det kommer till kostnaderna för arbetskraft. Det går inte ihop.

Den sammantagna bilden, både från regeringens budget och oppositionens budgetmotioner är att reformer på det ekonomiska området prioriteras ned.

  • Man lappar och lagar med förslag på lite riktade subventioner eller snabbare tillståndsprocesser. Men både regeringens budget och i alla budgetmotioner saknas det nästan helt en politik för tillväxt. Det är allvarligt.

Arbetslösheten stiger och ligger nu på 7,7 procent. Samtidigt är det svårt för många företag att rekrytera rätt kompetens och hitta personer att anställa, inte minst i tjänstesektorn.

  • Vi behöver en återupprättad arbetslinje. Det är välkommet att regeringen inför ett nytt jobbskatteavdrag och att etableringsjobben nu ser ut att sjösättas. Men det kommer krävas fler åtgärder. I Centerpartiets skuggbudget sänker man A-kassan. Det hade varit en välkommen komplettering till det bidragstak som Tidö-partierna vill införa, säger Fredrik Östbom.

Ytterligare en budget som inte rör höga arbetsgivaravgifter eller marginalskatter är inte ett alternativ. Om inte regeringen i kommande budgetar lägger grunden för ökad tillväxt så kommer vi inte ha råd med satsningar på den gröna omställningen, välfärden och försvaret.

  • Vi behöver reformer nu, inte om ett år eller nästa mandatperiod. Sverige kan inte vänta, avslutar Fredrik Östbom.