Aktuellt ur debatten

Regeringen stryper antalet enkla jobb

Bild på Lena Hagman, Almegas chefsekonom

Allt fler konjunkturbedömare talar om matchningsproblem på arbetsmarknaden. Den allmänna uppfattningen är att förr eller senare kommer de att bromsa tillväxten i svensk ekonomi. Under de senaste två årens konjunkturuppgång har alltfler företag som bygger sin verksamhet på högkvalificerad arbetskraft fått allt svårare att hitta den personal de behöver. Antalet både nyanmälda och kvarstående lediga platser är över 120000, samtidigt som allt färre söker dessa lediga platser. Företagens behov matchas helt enkelt allt sämre av tillgången på kompetens.

Visa fler…