Aktuellt

Den goda affären - röster om offentlig upphandling

Den sista torsdagen i mars samlades närmare tre hundra personer från hela Sverige för att djupdyka i upphandlingsfrågor när Almega anordnade Upphandlingsdagen för tredje året i rad. Almegas vd Anna-Karin Hatt inledde med att konstatera att offentliga upphandlingar är väldigt viktiga för många av Almegas medlemmar som levererar tjänster till det offentliga, men framför allt är välfungerande upphandlingar viktiga för att det offentliga ska kunna ge medborgarna så bra service och välfärd som möjligt till ett så bra pris som möjligt.

Västmanland: 660 000 vårdbesök, 4 500 jobb och 9 000 elever berörs av Reepalus utredning

660 000 patientbesök inom privata vården i Västmanland skulle äventyras om Reepalus välfärdsutredning blev verklighet.
Almega har kartlagt de privata alternativen inom Västmanlands län välfärd via SCB:s utförarregister. Och den kartläggningen visar att bara i Västmanland drabbas 4 500 anställda och 2 000 äldre med privat hemtjänst eller privat särskilt boende om Reepalus förslag blir verklighet.

Visa fler…