Förläng sänkning av arbetsgivaravgifter

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna i fyra månader med två tredjedelar för 30 anställda i varje företag var nödvändig men upphörde tyvärr den 30 juni. Krisen är långtifrån över och företagen behöver den hjälpen även över sommaren.

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna måste gälla även under juli och augusti. Och fler åtgärder behövs!

Läs mer om Almegas förslag på åtgärder