LAS-utredningen

– viktiga steg i rätt riktning

LAS-utredningens förslag är i stora delar välkomna. Vissa delar skulle behöva justeras, däribland förslagen rörande kompetens­utveckling. Samtidigt vore en överenskommelse mellan parterna att föredra.

Läs mer här