Vårt näringspolitiska arbete

Almega är tjänstesektorns samlade röst. Vi lyssnar på våra medlemmar och fungerar som deras företrädare gentemot politiker och beslutsfattare. I en tid av snabb förändring och ökad global konkurrens behöver svenska företag bästa möjliga förutsättningar för att kunna verka både i Sverige och internationellt. De ska inte hämmas av stelbenta regler eller hindras av ideologiska skygglappar.

Almegas viktigaste politiska påverkansområden:

 

  • Fri företagsamhet och sund konkurrens
  • Ekonomiska förutsättningar för tjänstesektorn och dess medarbetare
  • Kompetensförsörjning för en väl fungerande arbetsmarknad
  • Innovation och utveckling av branscher och regelverk

Tjänstesektorn – basen för Sveriges välstånd och välfärd

Tjänste­företagen är Sveriges tillväxtmotor. I dag jobbar tre av fyra i tjänstesektorn och en majoritet av alla nya jobb skapas här. Tjänstesektorn finns i hela samhället och bidrar brett till Sveriges utveckling.

Vi har lösningar på många av de utmaningar Sverige står inför i dag och i morgon. Varje dag skapar våra medlems­företag jobb, genererar välfärd och bidrar till ökad integration och en arbetsmarknad för alla.

Men trots att möjligheterna är många i Sverige, hamnar fler längre och längre från ett jobb när de saknar kompetens och erfarenhet – samtidigt som företagen i tjänstesektorn letar efter medarbetare med ljus och lykta. Kompetensbristen drabbar inte bara företagens konkurrenskraft utan leder också till ett växande utanförskap och otrygghet som i slutänden drabbar hela samhället.

Våra medlems­företag har viljan och förmågan att ta tag i framtidens utmaningar. Därför måste förutsättningarna bli ännu bättre – lokalt, nationellt och internationellt – för att etablera, äga, driva och utveckla tjänsteföretag.