Hoppa till innehåll
Dekorativ bild: Person skriver post-it-lapp

Vårt närings­politiska arbete

Almega är tjänstesektorns samlade röst. Vi lyssnar på våra medlemmar och fungerar som deras företrädare gentemot politiker och beslutsfattare. Svenska företag behöver bästa möjliga förutsättningar för att kunna verka både i Sverige och internationellt. De ska inte hämmas av stelbenta regler eller hindras av ideologiska skygglappar.

Se filmen ovan där Ann Öberg, vd Almega, talar om hur tjänstesektorn är framtidssektorn.

Almegas viktigaste frågor

 • Stärk drivkrafterna för jobb och företagande

  • Sänk arbetsgivaravgifterna
  • Sänk skatten på arbete
 • Förbättra tjänsteföretagens kompensförsörjning

  • Underlätta kompetensinflyttning
  • Förbättra matchningen mellan jobb och utbildningar
  • Förbättra integrationen av utrikesfödda
  • Öka möjligheterna till omställning
  • Stärk Sverige som forsknings- och kunskapsnation
 • Bättre fungerande marknader

  • Förbättra offentlig upphandling
  • Motverka osund konkurrens från offentlig sektor
  • Stärk välfärdsföretagandet
  • Förbättra EU:s inre marknad för tjänster
  • Stärk förståelsen för den internationella handeln med tjänster

Tjänstesektorn

Basen för Sveriges välstånd och välfärd

Tjänste­företagen är Sveriges tillväxtmotor. I dag jobbar tre av fyra i tjänstesektorn och en majoritet av alla nya jobb skapas här. Tjänstesektorn finns i hela samhället och bidrar brett till Sveriges utveckling.

Vi har lösningar på många av de utmaningar Sverige står inför i dag och i morgon. Varje dag skapar våra medlems­företag jobb, genererar välfärd och bidrar till ökad integration och en arbetsmarknad för alla.

Men trots att möjligheterna är många i Sverige, hamnar fler längre och längre från ett jobb när de saknar kompetens och erfarenhet – samtidigt som företagen i tjänstesektorn letar efter medarbetare med ljus och lykta. Kompetensbristen drabbar inte bara företagens konkurrenskraft utan leder också till ett växande utanförskap och otrygghet som i slutänden drabbar hela samhället.

Våra medlems­företag har viljan och förmågan att ta tag i framtidens utmaningar. Därför måste förutsättningarna bli ännu bättre – lokalt, nationellt och internationellt – för att etablera, äga, driva och utveckla tjänsteföretag.

Läs mer om utvalda frågor