Hoppa till innehåll
Riksdagshuset i Stockholm.
Riksdagshuset på Helgeandsholmen med Stockholm ström i förgrunden

Tillväxt i fokus när Almega anordnade hearing i riks­dagen

Bland de reformer som diskuterades fanns sänkta arbetsgivaravgifter, sänkta marginalskatter, ökad satsning på forskning och utveckling samt reformering av bostadsmarknaden.

Almega anordnade i samarbete med Centerpartiet en hearing i riksdagens förstakammarsal med fokus på Sveriges tillväxt. I hearingen deltog tillsammans med Almegas vd Ann Öberg, Susanne Spector, chef för makroekonomisk analys Nordea, Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom Svenskt Näringsliv, Therese Svanström, ordförande TCO, Fredrik Sjöholm, vd IFN, Åsa Hansson, docent i nationalekonomi Lunds universitet, Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi Uppsala universitet.

Deltagarna diskuterade olika reformer för att stärka Sveriges tillväxt, både kort och långsiktigt.

Almega kan konstatera att Sveriges tillväxt mätt i BNP per capita har varit svag sedan finanskrisen, och prognoserna pekar på fortsatt kräftgång. Sverige halkar efter både när det gäller jobb och tillväxt. Vår arbetslöshet är den tredje högsta i EU och vår tillväxt spås i år bli lägst i hela unionen. I OECD:s välståndsliga har Sverige halkat ner från fjärde till tolfte plats, den lägsta placeringen hittills. Och av det stora reformutrymmet på 40 miljarder kronor i nästa års budget går endast en liten del till strukturreformer för att öka Sveriges tillväxt. Det här duger inte. Sverige förtjänar bättre, menar Almega.

Några reformer som specifikt nämndes i hearingen var sänkta arbetsgivaravgifter, sänkta marginalskatter, ökad satsning på forskning och utveckling samt reformering av bostadsmarknaden.

Diskussionen om behovet av långsiktiga strukturreformer är långt ifrån över och Almega kommer fortsätta driva frågan framåt.