Hoppa till innehåll
Debattartikel om arbetskraftsinvandring

Debatt: Höjt lönegolv kostar en halv miljard

På onsdag den 1 november införs det nya lönegolvet för arbetstillstånd för personer från länder utanför EU – 27 360 kronor i månaden. I Skåne kommer minst var åttonde arbetskraftsinvandrare att få resa hem när deras tillstånd löper ut.

Sverige har hittills haft ett effektivt system för arbetstillstånd från länder utanför EU. Den som erbjudits ett arbete med lön och villkor enligt svenska avtal har fått arbeta här, oavsett yrke. 

Även om arbetskraftsinvandrarna är mindre än en procent av alla som arbetar i Skåne är de ett viktigt komplement till övriga arbetande inte minst i bristyrken. Den stora majoriteten av arbetstillstånden går till yrken där det är svårt att rekrytera arbetskraft. Det handlar om IT-specialister, ingenjörer men också personer som arbetar inom besöksnäringen, tidningsutdelning, vården och städning och hemservice.

3 400 personer har fått arbetstillstånd i Skåne hittills i år. Arbetskraftsinvandrarna bidrar med mellan fyra och fem miljarder kronor till regionens BNP och över en miljard kronor i skatteintäkter om året.  

Fredrik Östbom, Anna Paulsson och Patrick Joyce i Skånska Dagbladet

Trots detta har Tidöpartierna – tillsammans med socialdemokraterna – valt att börja montera ner dagens system. Från den 1 november krävs en lön på 27 360 kronor i månaden för arbetstillstånd. Det innebär att ungefär var åttonde arbetskraftsinvandrare får resa hem inom två år när deras tillstånd löper ut. Planen är att till slutet av nästa år höja lönegolvet till 34 200 kronor i månaden men med vissa undantag. Då kan närmare hälften av alla arbetskraftsinvandrare tvingas resa hem.

Tanken bakom detta är att arbetstillstånd i fortsättningen bara ska beviljas för högavlönade kvalificerade arbeten, som ingenjörer och IT-experter, medan övriga jobb ska reserveras för personer som redan finns i Sverige. Det går att förstå resonemanget. Arbetslösheten är hög i många delar av Sverige inte minst i delar av Skåne. 

Tyvärr är det inte så enkelt att ersätta alla arbetskraftsinvandrare med personer som är arbetslösa idag. Det lönegolv som införs den första november omöjliggör arbetskraftsinvandring till städning och hemservice, många restaurangjobb och enklare yrken i vården. Trots att många av dessa jobb inte kräver några långa utbildningar och i teorin skulle kunna utföras av arbetssökande här hemma vittnar Almegas medlemsföretag om att de, trots hög arbetslöshet, inte hittar alla medarbetare de behöver här. Förstahandsvalet är alltid att rekrytera lokalt men ibland är rekrytering från utlandet en sista utväg för att hitta personal till nödvändiga arbeten på äldreboenden och hemstädning.  

Bidragssystemet hjälper inte heller till. I familjer där båda vuxna lever på försörjningsstöd lönar det sig inte för en person att ta ett enklare arbete, ens på heltid. Hela lönen försvinner i minskade bidrag. Det är fel och måste åtgärdas. Sänkt skatt på låga inkomster, bidragstak och större krav på personer som är långvarigt beroende av bidrag för sin försörjning skulle se till att fler personer söker arbete och hjälpa tjänsteföretagen i Skåne att hitta den personal de behöver. Vår uppmaning till regeringen är att först genomföra de reformer som behövs för att hjälpa fler arbetslösa till arbete innan man försvårar arbetskraftsinvandringen.

Som det ser ut nu kommer många städföretag, tidningsutdelare, restauranger och äldreboenden i Skåne att efter den första november få svårare att rekrytera den personal de behöver och nödvändiga arbeten riskerar att stå ogjorda. Det är väldigt beklagligt.

Fredrik Östbom, näringspolitisk chef, Almega

Anna Paulsson, regionchef Syd, Almega

Patrick Joyce, chefekonom Almega