Tillsammans skapar vi framtidens arbetsliv

Tjänstesektorns största tillgång är varje enskild medarbetare

Alla företag inom tjänstesektorn har gemensamt att deras största tillgång är människorna som arbetar där. Det är den enskilda medarbetares kunskap som är den absolut viktigaste resursen. Och viktigare kommer den att bli.

Idag är utvecklingstakten exponentiell inom en rad områden i vårt samhälle. Allt oftare dyker det upp nya företag, affärsidéer och teknologier som förändrar spelplanen helt på den svenska arbetsmarknaden. Även tjänstesektorn är i förändring när såväl karriärer som arbetsplatser blir alltmer föränderliga. Ett exempel är den nya gig-ekonomin där digitala plattforms­företag etablerar sig och erbjuder coworking för distansare. Vikten av att vilja lära och tänka nytt är avgörande för såväl individ som företag som ska fortsätta att vara attraktiva på arbetsmarknaden.

9 av 10 nya jobb det senaste decenniet har skapats inom tjänstesektorn

Almega är Sveriges ledande arbetsgivar­organisation inom tjänstesektorn. I över 100 år har vi medverkat till att skapa hållbara villkor i hundratals branscher på framväxt. Under alla dessa år har vi varit en trygg punkt för de företag som velat vara goda arbetsgivare, utan att göra avkall på lönsamhet. Idag representerar vi över 11 000 företag i ett 60-tal branscher som sysselsätter över en halv miljon medarbetare. Hos oss samsas nya branscher sida vid sida med mer etablerade branscher som vuxit sig starka inom vår organisation över tid.

2 av 3 nya jobb i näringslivet i dag skapas inom tjänstesektorn

Almega har i decennier drivit frågor som är viktiga för våra medlems­företag och för tjänstesektorn i stort. Vi har höjt rösten när det har behövts och i förhandlingar drivit igenom viktiga spelregler för den svenska arbetsmarknaden.

Hos oss arbetar bland annat arbetsrättsjurister och näringspolitiska experter med våra medlemmars komplexa utmaningar. Här är vi måna om att samla de viktigaste spelarna för att kunna driva igenom förändringar och skapa bättre förutsättningar för våra medlems­företag, och inte minst för deras medarbetare. Det är tillsammans med våra medlemmar och alla andra intressenter som vi tar ansvar för att utveckla framtidens arbetsliv.

3 av 4 arbetar idag med tjänster i Sverige

Vi arbetar nära våra medlemmar och finns från Luleå i norr till Malmö i söder fördelat på nio kontor med huvudkontoret placerat i Stockholm. Dygnet runt, året runt kan du få den hjälp du behöver i vår digitala arbetsgivarportal. Under 2020 har vi alla tagit den digitala möteskulturen till en ny nivå vilket innebär att vi snabbt och enkelt kan erbjuda ett personligt möte på betryggande avstånd.

Välkommen att ta kontakt med oss!