Almega är Sveriges ledande organisation för tjänste­företag

Två av tre personer som får nya jobb i Sverige jobbar i ett tjänste­företag. Av alla som jobbar i Sverige idag jobbar tre av fyra med tjänster. Det är i företag inom tjänstesektorn som jobben växer fram och Almega är tjänste­företagens röst.

Tjänste­företag säljer tjänster av olika slag. Det är tjänster mellan människor och kan handla om arkitekter, It-tekniker, PT, webbutvecklare, fastighetsskötsel, vårdpersonal, utbildnings­företag och skolor. Det är tjänster till svensk industri och kan handla om bevakning, sanering, kundtjänst, rekrytering och IT-support. Det som är gemensamt för dem alla är att det är företag där den största tillgången är de som jobbar i företaget. Medarbetarnas kunskap är den viktigaste resursen i tjänste­företagen.

Det är därför vi tror på människor som tror på människor.  Människor är nämligen det som gör våra medlems­företag framgångsrika. Vi har 11 000 medlems­företag där över en halv miljon människor arbetar.

Almega är en arbetsgivar­organisation inom tjänstesektorn och våra medlems­företag representerar ett sextiotal olika branscher. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Våra rådgivare och juridiska experter ger medlems­företagen råd och stöd i alla sorters personalfrågor, från anställning till uppsägning. Vi förhandlar cirka 160 olika kollektivavtal varje avtalsperiod.

Vi, Almegas förbund, har medlems­företag som Google, Sodexo, Sats, Svensk Bilprovning, ISS, Capio, Kunskapsskolan, PWC och Manpower och många fler. Våra medlems­företag verkar både i Sverige och globalt. Men den internationella konkurrensen är knivskarp. Då blir det allt viktigare att våra medlems­företag kan få tag på rätt medarbetare med rätt kunskap. Det krävs också att arbetsmarknaden är flexibel för att de här företagen ska kunna verka. Kunna anställa. Kunna växa. Kunna sälja. Nå lönsamhet. För att tjänste­företag ska kunna fortsätta vara den viktiga jobbmotor och tillväxtmotor i Sverige som den är idag.

Kompetensföretagens logotyp   Innovationsföretagens logotyp   IT&Telekomföretagens logotyp   Medieföretagens logotyp   Tjänsteförbundens logotyp   Tjänsteföretagens logotyp   Tågföretagens logotyp   Vårdföretagarnas logotyp

Banar väg för tjänste­företagen

Många av Almegas medlems­företag är ledande inom sina verksamhetsområden och ledande i att utveckla nya tjänster. Tjänste­företagen bidrar idag också till utvecklingen av industrins produkter, av hela näringslivet och den offentliga sektorn. De är företag där nya affärsidéer föds och där nya jobb skapas.

Almega har identifierat ett antal områden av stor betydelse för tjänstesamhällets framväxt: forskning, regelverk, entreprenörskap, offentlig köpkraft, kompetens och arbetsliv. Vart och ett av områdena är i sig viktigt och tillsammans bildar de en helhet där förnyelse och utveckling skapar framgång för Sverige. Almega opinionsbildar och driver utvecklingen inom dessa områden. Almega banar väg för tjänste­företagen.

Almega nära dig

För att erbjuda alla medlemmar bästa service sträcker sig Almegas verksamhet över hela landet. Almega hjälper tjänste­företagare att skapa ett bra förhållande mellan arbetsgivare och anställda. Almega kan arbetsgivarfrågor för tjänste­företag.

Vi är Almega

Bli medlem! Ett medlemskap du tjänar på

Vi har en nära koppling till din bransch och därför kan vi ge dig exakt det stöd som du och ditt företag behöver.

Med en högkvalitativ rådgivning och service i arbetsgivarfrågor vill vi hjälpa dig att växa och vara en god arbetsgivare. Vi driver också tillsammans med fackliga organisationer ett gemensamt arbete för att förbättra våra framtida kollektivavtal. Samtidigt jobbar vi hårt med att påverka beslutsfattare i allt från skattelagstiftning till företagens långsiktiga behov av kompetensförsörjning och upphandlingsfrågor.