Hoppa till innehåll

Därför kan inte Sverige vänta längre

Om Sverige ska bli ett ännu bättre land i framtiden krävs ett högt reformtempo idag. Tjänsteföretagen är Sveriges tillväxtmotor. Sverige kan inte vänta.

Sverige är ett fantastiskt land. Svenska företag är innovativa och driver utveckling i global framkant. Vi rankas högt i index i allt från livskvalitet till välfärd. Det ger oss en otrolig styrka att hantera de många svårigheter vi står inför, och ta vara på de möjligheter som framtiden ger.

Men, i snart ett decennium har svensk politik fokuserat på krishantering. Flyktingkris, klimatkris, energikris, pandemi och grövre gängkriminalitet. Det ligger i sakens natur att kriser måste hanteras. Men tyvärr har det långsiktiga politiska reformarbetet stannat upp. Utan ett ständigt reformarbete riskerar tillväxt och innovation – grunden till vårt välstånd – att stagnera. Låt inte heller morgondagens kriser vara en konsekvens av nutidens passivitet.

”Det är därför vi på Almega finns. Varje dag engagerar vi oss för att förbättra villkoren för tjänsteföretagen, för att stärka det fria näringslivet och möjliggöra det nyskapande företagandet. ”

När politiken präglas av krishantering och kortsiktiga åtgärder, vill vi på Almega vara en konstruktiv kraft för att bygga ett bättre Sverige. Vi måste slå vakt om reformer som tjänat Sverige väl och se till att politiken inte gör avkall på viktiga frågor för jobb och företagande. För att Sverige ska bli ett ännu bättre land i framtiden krävs ett högt reformtempo idag. Sverige kan inte vänta.

För det är tjänsteföretagen som är Sveriges tillväxtmotor. De privata tjänsteföretagen svarar för nästan hälften av Sveriges totala sysselsättning. Dessutom är det här fyra av fem nya jobb i näringslivet har skapats under det senaste decenniet. Sammantaget bidrar de privata tjänsteföretagen med drygt hälften av Sveriges totala BNP.

Sverige har blivit ett starkt land tack vare vårt företagande. Nya innovationer har gett oss ekonomisk tillväxt, nya arbetstillfällen och socialt välstånd. I en tid när Sverige står inför stora utmaningar med utanförskap och arbetslöshet, behövs entreprenörskap och den servicenäring som skapar nya jobb. Det är detta som ger varje människa möjligheten att ta sig ur ett utanförskap och in i en samhällsgemenskap.

För att innovation ska vara möjligt krävs dock öppenhet. Ökad statlig styrning, protektionism och stängda gränser kommer att kväva den utvecklingspotential och kraft som finns hos våra svenska tjänsteföretag. Sverige behöver vara en fri marknad med valfrihet, konkurrens och ett stort internationellt utbyte. Det är så vi löser våra akuta samhällsutmaningar idag och säkerställer en positiv utveckling på lång sikt.

När det går bra för tjänsteföretagen går det också bra för Sverige. Hos oss finns de jobb och företag som minskar utanförskapet och stärker integrationen. Dessutom skapar vi tillväxt, vilket i sin tur höjer vår levnadsstandard och bidrar till vår gemensamma välfärd. Vidare finns hos oss kompetensen i de kunskapsintensiva företagen som skapar innovation och ny teknik. Dessa företag blir allt mer hållbara och bidrar till att minska Sveriges – och världens – klimatavtryck.

Det är därför vi på Almega finns. Varje dag engagerar vi oss för att förbättra villkoren för tjänsteföretagen, för att stärka det fria näringslivet och möjliggöra det nyskapande företagandet. Vi är en röst för ett öppnare, friare, grönare och starkare Sverige.