Hoppa till innehåll

Varför är tjänsteföretagen så viktiga för Sverige?

Tjänstesektorn är på många sätt Sveriges tillväxtmotor. Bara de senaste tio åren har hela 9 av 10 jobb skapats inom tjänstesektorn. Det är i några av de närmare 12 000 tjänsteföretag som Almega representerar som många unga fått sitt första jobb, eller någon som kommit hit fått in sin första fot på arbetsmarknaden. Andra av våra medlemsföretag är centrala för att skapa innovationer eller rita morgondagens bostäder – saker som kommer spela stor roll i framtiden. Kort sagt: utan alla företag i tjänstesektorn stannar Sverige.

Vad skulle du säga är de största utmaningarna för Almegas medlemsföretag i dagsläget?

En klassisk käpphäst kanske, men de enormt dyra och dolda kostnaderna för att anställa. Arbetsgivaravgifterna är ett sådant hinder som gör att många företag tvekar att anställa, fast de kanske behöver mer arbetskraft. En annan stor utmaning är kompetensförsörjningen. Trots att så många idag befinner sig utanför arbetsmarknaden kämpar våra företag för att kunna rekrytera rätt kompetens. På sikt hotar detta också svensk konkurrenskraft.

”Politiken måste bli bättre på att påminna sig om var välståndet och grunden för tillväxt skapas – i näringslivet, och inte minst då tjänstesektorn.”

Fredrik Östbom, enhetschef för Almega Näringspolitik och opinionsbildning

Ni har nyligen lanserat ”Sverige kan inte vänta”. Vilka är de viktigaste områdena där Sverige inte kan göra det?

Vi behöver återupprätta arbetslinjen. Vi har accepterat en jämviktsarbetslöshet på drygt 7 procent och ligger i botten i EU. Här behövs starkare incitament att gå från bidrag till arbete, exempelvis genom bidragstak och sänkt skatt på arbete, men det behövs också lägre kostnader för att anställa. Dessutom har vi lägst tillväxt i EU. Politiken måste bli bättre på att påminna sig om var välståndet och grunden för tillväxt skapas – i näringslivet, och inte minst då tjänstesektorn. Här behövs bättre spelregler för företagare, och inte minst bättre förutsättningar för att kunna rekrytera rätt kompetens, dra sitt strå till stacken i den gröna omställningen och såklart bidra till det gemensamma.