Hoppa till innehåll

Varför har Almega lanserat ”Sverige kan inte vänta”?

För att Sverige helt enkelt inte kan vänta på reformer som framtidssäkrar vårt land. Vi står inför många utmaningar och befinner oss i ett svårt ekonomiskt läge. I ett sådant läge finns det en risk att politiken inte vågar eller orkar sjösätta reformer som på allvar skapar och säkrar tillväxt, jobb och innovation – också i framtiden. Det är därför vi har valt att initiera ”Sverige kan inte vänta”. Genom initiativet ska vi växla upp vårt arbete och ännu tydligare visa att vi är en konstruktiv kraft som kan bidra med förslag samtidigt som vi ständigt ska vara den kraft som påminner våra beslutsfattare om att vi behöver insatser som förbättrar våra medlemmars villkor – och säkrar grunden för Sveriges välstånd – också i framtiden.

”Det är genom en stark tjänstesektor som vi minskar utanförskapet, skapar nya jobb och innovationer som både ökar vårt välstånd och bidrar till omställningen.”

Ann Öberg, vd Almega
Ann Öberg, vd Almega

Vad vill ni att kampanjen ska resultera i?

Allt som vi på Almega gör har som mål att förbättra villkoren för de nästan 12 000 företag vi representerar, så även ”Sverige kan inte vänta”. Med detta initiativ hoppas vi på att initiera en förnyad debatt om jobb, företagande och ett fritt näringsliv.

Varför ska man lyssna på Almega i dessa frågor?

Den privata tjänstesektorn – som Almega företräder – står för nästan hälften av Sveriges totala sysselsättning. Sex av tio jobb som skapats under de senaste tio åren har tillkommit i den privata tjänstesektorn. Det är genom en stark tjänstesektor som vi minskar utanförskapet, skapar nya jobb och innovationer som både ökar vårt välstånd och bidrar till omställningen.