Hoppa till innehåll

Det finns ofta stora förväntningar på att ett ordförandeland ska kunna driva sina egna prioriterade frågor under sitt ordförandeskap. Visst finns det utrymme för detta, men vi bör komma ihåg att ordförandelandet måste agera som en opartisk medlare och arbeta för att hitta kompromisser och driva igenom olika beslut. Detta arbete är oftast osynligt och långt ifrån glamoröst. Sveriges roll har till stor del varit att hantera frågor som redan fanns på dagordningen och föra den gemensamma dagordningen framåt.

När det gäller konkurrenskraft presenterade Europeiska unionen en ny strategi tidigare i våras. Även om den inte är perfekt kan den betraktas som framgångsrik. Frågor om konkurrenskraft har hamnat högre upp på dagordningen. En av de sista aktiviteterna under ordförandeskapet var ett möte i Sundsvall med EU:s konkurrenskraftsattacheer.

Det svenska ordförandeskapet var också värd för en stor konferens i Stockholm för att fira den inre marknadens 30-årsjubileum. Det är värt att notera att den inre marknaden för tjänster har utvecklats betydligt sämre än marknaden för varor. Almega var inbjudna att tala inför EU-kommissionens expertgrupp för tjänstedirektivet och komma med förslag på hur tjänstehandeln inom unionen kan utvecklas. Våra reformer möttes av entusiasm och nyfikenhet vilket bådar gott inför det kommande arbetet med tjänstehandeln. 

Nu återstår det att se om det spanska och belgiska ordförandeskapet kommer att fortsätta att prioritera dessa frågor. Det finns vissa frågetecken kring de spanska prioriteringarna, som verkar ligga mer inom det sociala området. Samtidigt har Spanien val i slutet av juli, vilket naturligtvis kan påverka deras prioriteringar under ordförandeskapet.

Almega kommer fortsätta att bevaka EU-frågor och ser fram emot att Sverige kan inta en annan och tydligare roll när det gäller regelförenklingar, konkurrenskraft och att ge näringslivet förutsättningar att vara drivande inom den gröna och digitala omställningen.

Sverige kan inte vänta!