Vad händer med arbetsplatsen efter corona?

Kan arbetsgivare eller medarbetare besluta om permanent fortsatt hemarbete efter corona, hur säkrar man en god arbetsmiljö på en arbetsplats i förändring och hur kommer framtidens kontor att se ut? Experter i arbetsrätt, arbetsmiljö och kontorsmiljö ger svar.

Under coronapandemin har det blivit tydligt att hemarbete har sina fördelar och mycket tyder på att platsen för arbetet i framtiden blir mer flexibel. Men för dig som arbetsgivare är det inte så enkelt att du bara kan besluta om permanent hemarbete ett visst antal dagar i veckan.

Nils Bergh corona almega
Nils Bergh, arbetsrättsjurist, Almega.

– Har platsen för arbetets utförande reglerats i anställningsavtalet är utgångspunkten såklart att det ska följas. Det kan exempelvis tydligt framgå att platsen för arbetets utförande är kontoret på Sturegatan. I en sådan situation är det sannolikt ett avtalsbrott att beordra arbetstagaren att permanent utföra allt arbete på distans ifrån hemmet. Samma gäller omvänt, ifall en medarbetare vill fortsätta att arbeta på distans och det står något annat i avtalet. Då är det en arbetsvägran att inte komma in till kontoret, säger Nils Bergh, arbetsrättsjurist på Almega.

Överensstämmer inte avtalet med önskemålen, går det ändå att göra förändringar inom ramen för en omorganisation – genom att till exempel ta bort tjänster knutna till utförande av arbete på ett visst kontor, och i stället erbjuda nya tjänster som är helt eller delvis på distans.

Planera för framtidens arbetsmiljö

maria morberg corona almega
Maria Morberg, arbetsmiljöexpert, Almega.

Hemarbete har för många blivit det nya normala och återgången till arbetsplatsen, oavsett omfång, kommer att innebära en omställning. Maria Morberg, arbetsmiljöexpert på Almega, uppmanar alla arbetsgivare att se över policy och riktlinjer så att det blir tydligt vad som kommer att gälla.

– Som arbetsgivare behöver du planera och göra en riskbedömning kring återgången, och hålla medarbetarna informerade om hur du tänker gällande framtiden. Vi kan vara ganska säkra på att det blir en chock för vissa att gå tillbaka till kontoret, och att det är något vi kommer få ta hänsyn till. Det är många som har gillat det här sättet att jobba, men det finns också dem som har mått dåligt av det och ser fram emot att komma tillbaka till kontoret.

Kontoret blir ett alternativ till distansarbete

marco testa reflex arkitekter
Marco Testa, vd, Reflex Arkitekter.

Hur kommer då framtidens arbetsplats att se ut? Reflex Arkitekter, som skapar framtidens kontor, förutspår att man i mer eller mindre utsträckning kommer att välja var man vill jobba, beroende på typen av arbetsuppgifter.

Kontoret får en fortsatt viktig roll men som social hub med fler små mötesrum – i stället för en plats där människor sitter och arbetar ensamma vid sina skrivbord. Samtidigt kommer vi att se en trend med digitala kaffestationer med skärmar eller kameror där man kan fika tillsammans trots att man befinner sig på olika platser.

– Kontoret kommer att bli ett viktigt alternativ till att arbeta hemma. Behovet av att träffas, vara kreativa tillsammans och skapa relationer finns kvar. Kontoret blir både en kulturbärare och samlingspunkt, säger Marco Testa, vd på Reflex Arkitekter.