Hoppa till innehåll

Korttidsstödet innebär att företag kan permittera personal samtidigt som företaget, staten och medarbetaren delar på lönekostnaden. Syftet är att undvika uppsägningar som riskerar att få långtgående konsekvenser på arbetsmarknaden och hämma återhämtningen.

– I krisens inledning var tiotusentals av våra medlemmar korttidspermitterade. Nu är situationen ljusare men att arbetslösheten inte ökat mer beror till stor del på permitteringsstödet. Därför måste myndighetshandläggningen av krisstöden påskyndas för att stöden verkligen ska vara till nytta, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande på fackförbundet Sveriges Ingenjörer.

Även om industrin och vissa delar av tjänstesektorn har vänt uppåt, befinner sig många företag fortfarande i djup kris, inte minst på grund av fortsatta restriktioner. För dessa företag och deras anställda är stödpengarna alltjämt helt avgörande. Nu innebär månadslånga väntetider på stödpengar från Tillväxtverket istället att många företag tvingas ligga ute med stora belopp i ett mycket ansträngt likviditetsläge.

– Tiden håller på att rinna ut i de företag där medarbetarna är permitterade, pengarna är slut och lönerna ska ändå ska betalas ut, säger Thomas Erséus, vd på Almega.

Redan i början av december 2020 skickade därför Almega och Sveriges Ingenjörer en hemställan till Finansdepartementet. Kraven handlade främst om att det borde införas en gräns på 30-dagars handläggning på Tillväxtverket. Detta för att snabba på Tillväxtverkets utbetalningar av stöd till korttidsarbete.

– På Tillväxtverket har vi tidigare sett handläggningsärenden som var oavslutade efter fyra, fem månader. Och det är dessvärre fortfarande många företag som väntar på beslut. Vårt krav består: max 30 dagars handläggning för Tillväxtverkets utbetalningar av stöd till företagen. Om handläggningen inte är klar får eventuella justeringar göras vid en slutlig avstämning, säger Thomas Erséus.

Idag, torsdagen 29 april, tar näringsutskottet upp frågan bland annat med en utfrågning av Stefan Strömberg, regeringens utredare med uppgift att föreslå åtgärder mot coronarelaterad brottslighet. Och imorgon håller riksdagen en särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag.