Hoppa till innehåll

Tillväxtverket föreslår mindre restriktiva regler om korttids­stödet

Tillväxtverket vill ha lagändringar gällande korttidsstödet. Företag som med godtagbara skäl är sena med sin avstämning ska inte återkrävas på hela stödbeloppet. ”Det är mycket bra att Tillväxtverket nu har uppfattat vad vi på Almega länge har påtalat; Dagens regler får orimliga effekter för företagen”, säger Almegas vd Thomas Erséus.

Almega har under en lång tid påtalat brister i hur dagens regelverk kring stödet för korttidsarbete är uppbyggt.

– Lagstiftningen har varit alldeles för restriktiv när det gäller korttidsstöd. Att ett företag som vill göra rätt för sig riskerar att bli återbetalningsskyldig för hela stödbeloppet på grund av att avstämningen är ett par dagar sen är helt orimligt. I en kris borde det vara ’hellre fria än fälla’ som gäller, säger Thomas Erséus, vd på Almega.

Nu tar även Tillväxtverket upp problematiken. Via en hemställan till regeringen om ändring i lagen för korttidsarbete, begär Tillväxtverket att lagen ses över så att företag som inkommit för sent med sin avstämning, men som har godtagbara skäl för det, inte ska återkrävas på hela stödbeloppet.

– Nu är vår förhoppning att regering och riksdag skyndsamt behandlar Tillväxtverkets förslag på lagändring, säger Thomas Erséus.