Hoppa till innehåll

Drygt 300 nya medlemmar under krisen

Året med corona har fått många nyckeltal att vända nedåt. Efterfrågan har vikit, tillväxten backat och personalstyrkorna minskat. Ett undantag är Almegas medlemsantal. I takt med att krisen drabbade många av landets tjänsteföretag, anslöt sig fler än någonsin till något av de nio förbunden.

– Under ett normalt år hade siffrorna förstås varit glädjande, men eftersom situationen fortfarande är kritisk för många tjänsteföretag är det inte läge att fira. Samtidigt, att fler företag vill bli medlem hos oss är ett kvitto på att vi verkligen gör nytta för våra medlemmar, säger Thomas Erséus, vd på Almega.

Det är nu ett år sedan världshälsoorganisationen, WHO, betecknade covid-19 som en pandemi. Samtidigt, mellan den 1 mars 2020 och den 1 mars 2021 har antalet medlemmar i Almegas förbund ökat med 309 företag, från 10 953 till 11 262 stycken. Dessa får, förutom 130 färdigförhandlade kollektivavtal, tillgång till Almegas och de nio förbundens samlade expertis inom rådgivning och service i arbetsrättsliga frågor samt experter på det näringspolitiska området.

– Pandemin har påverkat tjänstesektorn extremt mycket. Och även om en del svenska företag, även inom tjänstesektorn, nu går bra är situationen alltjämt akut för tusentals andra. Vi på Almega kommer att fortsätta vårt arbete för att hjälpa våra medlemmar, och vår målsättning är att även krisstöden ska fortlöpa tills krisen är över, säger Thomas Erséus.