Hoppa till innehåll
Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega

Nya ”försiktighetsåtgärder” kräver återinförda stödåtgärder

För att minska smittspridningen kommer ett antal åtgärder införas enligt regeringen. ”Det är bra att regeringen förbereder stöd till företag. I takt med att restriktioner införs måste även motsvarande krispaket återaktiveras”, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

De nya åtgärderna avser bland annat rekommendationer avseende hemarbete samt vaccinbevis och deltagarbegränsningar för vissa verksamheter införs den 8 december och kan komma att utökas stegvis. Detta framkom under regeringens pressträff på tisdagen.

– Vi har full förståelse för att smittspridningen måste begränsas. Det är bra att regeringen förbereder stöd till företag parallellt med införandet av skärpta restriktioner och är transparenta med vilka åtgärder som kan bli aktuella. Viktigt är dock att regeringen när återinförandet av korttidsarbete förbereds, även förbereder för de ökade ersättningsnivåer som gällt hittills under pandemin, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Enligt Andreas Åström är det positivt att regeringen redan nu aviserar att staten kommer att täcka upp för sjuklönekostnader över de normala.

– Det vi ser nu är att pandemin verkar dra ut än längre på tiden. Den optimism vi såg i höstas ter sig nu allt grumligare och det anstånd som lämnats för skatteinbetalningar kommer att bli svårare att betala in i tid. Förlängningen av återbetalningstiden som regeringen nyligen meddelade måste ytterligare förlängas. Samtidigt som gamla skatter ska betalas in ska även nya betalas. Denna dubbla betalning riskerar att bromsa återstarten av ekonomin då investeringsutrymmet minskar, säger Andreas Åström:

– Dessutom saknar jag besked om omställningsstödet. Stödet täcker upp för vissa fasta kostnader, vilka givetvis kvarstår även om ett företag på grund av åtgärderna får sin verksamhet begränsad.