Hoppa till innehåll

Nu omvärderar allt fler arbetsplatshygienen

Länge har pris varit den avgörande faktorn när företag köper in städtjänster till den gemensamma arbetsplatsen – nu ser Serviceföretagen en ny trend i spåren av pandemin.  

När pandemin kom drabbades Serviceföretagens medlemmar i varierande grad av den osäkerhet som rådde kring smittspridningen. Inom till exempel hemstädning sades många avtal upp i panik av smitträdda köpare, inom B2B ville kunder förhandla ner städfrekvensen när arbetsplatserna stängdes ner.  

– Inom hemstädning stabiliserades situationen efter en tuff period i början av pandemin. Företagskunderna har återvänt, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Serviceföretagen. 

Hygienfrågan prioriteras 

Nu när Folkhälsomyndigheten har släppt rekommendationen om distansarbete och många företag strävar efter att få tillbaka sina medarbetare till den gemensamma arbetsplatsen, blir det tydligt att hygienfrågan har seglat upp på agendan för många arbetsgivare. 

– Allt fler är beredda att köpa en högre standard på städningen och många vill även ha en högre leveransfrekvens, även om inte alla deras medarbetare ännu har återvänt till den gemensamma arbetsplatsen. Till exempel prioriterar kunder att desinficera vissa ytor oftare för att säkerställa att smittspridningen hålls nere. 

Ari Kouvonen menar att många medlemmar tidigare har varit försiktiga med att lyfta kvalitetsaspekten i städningen vid avtalsförhandlingar, men nu tror och hoppas han att det ska ske en utveckling till att fler upphandlar på kvalitet, snarare än bara pris. 

– Det finns kunder som har gjort det redan sedan tidigare, men nu har fler fått upp ögonen för detta. Och pandemin är beviset för att det är relevant. Vill jag som arbetsgivare att mina anställda ska komma tillbaka till kontoret, ja då är det också viktigt att visa att hygienen är en fråga som tas på allvar. Vinsten för företaget med att köpa högre kvalitet är att det kommer att påverka för lägre sjukfrånvaro.

 Finns det även en psykologisk vinst, att ett mer städat kontor även känns säkrare? I den frågan har Ari Kouvonen inga siffror att stödja sig på, men tycker att det kan vara ett rimligt antagande att det påverkar anställdas vilja att återvända till kontoret efter hemarbete.  

– Pandemin och dess konsekvenser glömmer vi inte i första taget. 

Ny trend för upphandling

Serviceföretagen ser fram emot en långsiktig förändring och utveckling av branschen, som gör det lättare att argumentera för högre servicenivå. Den som står i begrepp att upphandla städtjänster uppmanar Ari Kouvonen att dra nytta av medlemsföretagens expertis för att identifiera de områden där en högre servicenivå är relevant .

– Det är självklart skillnad mellan privat och offentlig sektor i hur snabbt förändringarna kan införas, men jag uppmanar alla att ta hänsyn till kvalitetsparametrar när hygien- och städfrågor diskuteras. Fundera verkligen igenom vilka ytor behöver mer omsorg och ökad frekvens, som att till exempel låta toaletterna städas flera gånger per dag. 

Personligt ansvar 

Upphandlingsfrågor och arbetsgivaransvar i all ära, Ari Kouvonen passar på att skicka med en påminnelse om att vi alla har ett personligt ansvar för att minska smittspridning. Själv tog han i början av pandemin beslutet att lära sig att göra skillnad på vad höger och vänster hand används till: 

– Som högerhänt öppnar jag dörrar och tar i saker med högerhanden, men äter bara med vänster. I början svor jag varje gång jag gjorde fel, men nu har jag tränat upp vanan med att använda höger som ’smutsig’ hand och vänster som ’ren’.