Hoppa till innehåll

Återgång till arbetsplatsen – checklistan för alla arbetsgivare

Många arbetsplatser förbereder just nu för en återgång till kontoren. Vad behöver man tänka på som arbetsgivare. Vår arbetsrättsjurist Sophie Thörne tipsar om konkreta saker man som arbetsgivare ska ta höjd för.  

  • Arbetsgivare som öppnar kontoret igen behöver göra en riskbedömnings- och handlingsplan, i samverkan med arbetsmiljöombud/skyddsombud. Denna ska även följas upp under hösten.  
  • Tydlig information till medarbetare vad som gäller vid återgången till arbetsplatsen. 
  • Information och dialog med fackliga organisationer på arbetsplatsen kring återgången. 
  • Det är viktigt att få med i riskbedömningen inför den planerade återgången hur man som arbetsgivare hanterar personer som är rädda för smittan. Det kan vara personer i riskgrupper eller som är oroliga av andra skäl. Det kan gå att lösa genom flexibilitet, exempelvis att undvika rusningstid i kollektivtrafiken. Men även hur medarbetare sitter på kontoret osv. I grunden beslutar förstås alltid arbetsgivaren om och när medarbetarna ska återgå till kontoret.  
  • Det kan finnas risk att det uppstår konflikter på arbetsplatsen eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen, mellan någon/några som fortfarande är ovaccinerade och de som är vaccinerade. Ni behöver agera som arbetsgivare när ni får kännedom om problem i arbetsgruppen. I förebyggande syfte kan det vara bra att ledningen klargör klart och tydligt att kränkande särbehandling inte accepteras i organisationen.  

Vill du ha mer råd och stöd?

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister. Ring oss på 08 762 69 90, eller logga in i vår kunskapsbank Arbetsgivarguiden.

Ibland hamnar man som arbetsgivare i situationer som kräver akut hjälp och råd. Som medlem i Almega är du alltid välkommen att ringa jouren med dina frågor. I jouren arbetar många av Sveriges bästa arbetsrättsjurister, avtalsexperter och förhandlare.