Hoppa till innehåll
A man with a boy standing at home.

Tillfälliga regeländringar för VAB i pandemins spår

Påverkar reglerna kring korttidsarbete rätten att vara hemma med sjukt barn? Almegas arbetsrättsjurist reder ut vad som gäller för VAB och ger råd om vad du som arbetsgivare kan tänka på för att navigera rätt i regelverket.

I Sverige har föräldrar rätt att stanna hemma från arbetet för vård av barn och få ersättning för den förlorade arbetsinkomsten av Försäkringskassan i form av tillfällig föräldrapenning. I och med pandemin har antalet VAB-dagar ökat och regelverket har justerats flera gånger för att möta utmaningarna.

Sjukintyg och stängd skolverksamhet

– Det är två saker som tillfälligt förändrats utifrån den rådande pandemisituationen. För det första: eftersom sjukvården inte ska belastas i onödan är kravet på sjukintyg ändrat och numera kräver Försäkringskassan det först från och med dag 22. Den regeln gäller till och med den 30 april 2021, säger Lisa Eriksson, arbetsrättsjurist på Almega.

– Den andra förändringen rör utvidgade möjligheter för VAB när verksamheter inom skolområdet stänger på grund av smittspridning. Även denna regeländring gäller under samma tidsperiod som för sjukintyg.

Det innebär att den som till exempel har ett barn vars förskola helt stänger verksamheten får ansöka om tillfällig föräldrapenning. Det skiljer sig från ordinarie regelverk där VAB inte är tillåtet för ett barn som är friskt. Rätten till VAB gäller även när förskola eller skola  har en policy som säger att barnet ska vara hemma ett ex antal dagar efter att barnet har tillfrisknat och är symptomfritt.

Korttidsarbete

Även den som är permitterad har rätt att vabba, men avdraget ska göras på den anställdes reducerade lön, inte den ordinarie.

– Regeln är att du ska ha avstått från arbete för att få ersättning. Det innebär att om den anställde har korttidsarbete och är planerad att arbeta tre timmar den dagen, ska arbetsgivaren göra avdrag för dessa tre timmar och den anställda söka ersättning för tre timmar, inte för ordinarie arbetstid på åtta timmar, säger Lisa Eriksson.

Vab, vob och viktiga samtal

Februari kallas ibland vabruari och gnissel kan uppstå på arbetsplatsen när medarbetare inte kan utföra sitt arbete på grund av vård av sjukt barn. Då kan det hända att arbetsgivare funderar på om det finns tillfällen då det går att neka ledighet om den sker i stor omfattning. Går det att säja nej till VAB om det ställer till problem för verksamheten när bemanningen påverkas? Det korta svaret är nej.

Vårdnadshavare har rätt att vabba om barnet är sjukt och som arbetsgivare har du inte rätt att få svar på vilken sjukdom barnet har. Däremot kan en arbetsgivare be arbetstagaren att styrka sin rätt att vara hemma med sjukt barn, till exempel genom att skicka in ett utdrag från Försäkringskassan avseende utbetalning vad gäller tillfällig föräldrapenning.

– Även om en medarbetare som vabbar mycket gör det svårt att få ihop schemat är det viktigt att komma ihåg att lagstiftningen är stark, och i praktiken innebär att du som arbetsgivare får lösa problemen med bemanningen på annat sätt, utan att ifrågasätta den anställdes vabbande. Vill du som chef ta ett samtal om omfattande vabbande bör det ske utifrån omsorg om den anställde, inte som ett sätt att ta upp vilka problem det innebär för verksamheten, säger Lisa Eriksson.

Förutom vab är även vob – vårda sjukt barn varvat med jobb – en term som många föräldrar är bekanta med. Då har den anställde inte rätt till ersättning från Försäkringskassan, utan får lön som vanligt. Att en anställd ska vobba är ingenting arbetsgivaren kan kräva, men det är många som ser det som ett sätt få tillvaron att gå ihop och därför gör frivilligt.

– Vobbande kan ske på olika sätt. Någon kanske vabbar fem timmar och jobbar i kapp de viktigaste arbetsuppgifterna under tre timmar på kvällen. Det viktigaste är att det finns en överenskommelse mellan den anställde och chefen om hur ni vill lösa det på just er arbetsplats, säger Lisa Eriksson.