Almega Samhallförbundet är en renodlad arbetsgivarorganisation och arbetar uteslutande med arbetsgivarfrågor och arbetsgivarservice. Almega Samhallförbundet är det minsta förbundet inom förbundsgruppen Almega. Samhallförbundet tecknar kollektivavtal för både arbetare och tjänstemän.

Förbundet har en medlem – Samhall AB – som med sina drygt 20 000 anställda på mer än 250 orter i landet är ett av Sveriges största företag.

Samhall AB är ett aktiebolag som ägs av svenska staten till 100 procent. Samhalls huvuduppgift är att skapa utvecklande jobb åt personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten ska anpassas till förutsättningarna hos personerna med funktionsnedsättning och bedrivas enligt affärsmässiga principer och på marknadens villkor, så att övrigt näringsliv inte utsätt för osund konkurrens.
Mer information om Samhall och deras verksamhet hittar du på samhall.se.

Almega Samhallsförbundets styrelse (vald i maj 2017)

Monica Höglind, Samhall AB, ordförande
Mats Eliasson, Samhall AB, vice ordförande
Åsa Berg, Samhall AB
Åsa Ramel, Almega Samhallförbundet
Irene Olsson, Samhall AB
Janeric Agnemyr, Samhall AB
Åsa Suuronen, Samhall AB

 Läs Almega Samhallsförbundets stadgar (word)