Hoppa till innehåll
Ung kvinna går i stad med digital effekt

Digitalisering & AI

Tekniksprånget inom generativ AI gör att svenska tjänsteföretag behöver fatta betydelsefulla affärsbeslut, inte bara snabbare, utan också inom nya affärsområden. Almega stödjer svenska tjänsteföretag på resan mot att integrera generativ AI och andra digitala teknologier.

”Ska vi klara AI-omställningen är kompetensförsörjningen avgörande”

Ann Öberg, vd Almega
Ann Öberg, vd på Almega
  • Om AI i Arbetsgivarguiden

Du som är medlem i Almega har tillgång till fördjupningar om AI och chatbottar i Arbetsgivarguiden.

Inte medlem än? Bli den bästa arbetsgivaren för dina medarbetare!

Påverkan, nyheter och debatt

Läs fler nyheter från Almega

3 viktiga faktorer

… för att AI ska bli en positiv kraft på svensk arbetsmarknad

  • För individer och organisationer gäller det att inventera vilka processer som AI kan påverka och till vad den kan nyttjas. Det handlar om att rusta sig för ett näringsliv och arbetsliv där AI är en naturlig del och där kompetensutveckling, inklusive inom AI, kommer vara A och O.
  • Parallellt behöver vi bevaka, förebygga och mildra potentiellt negativa effekter för olika grupper. Helt enkelt, i svensk tradition anamma ny teknik och samtidigt i samförstånd underlätta strukturomvandlingen.
  • Det är mycket angeläget att utreda en skatteväxling från arbete till andra skattebaser och ett kompetensavdrag för investeringar i anställdas lärande. I dag är det mer lönsamt att rationalisera bort jobb till förmån för ny teknik, än att välja den mix av teknik och arbetskraft som vore optimal för företagens utveckling på sikt.

Läs hela debattartikeln av Almegas vd Ann Öberg, tillsammans med Ratio, Akavia och Sveriges Ingenjörer:

Ann Öberg, vd Almega
Ann Öberg, vd Almega

Så stöttar Almega företagens AI-resa

  • Utbildning och kompetensutveckling: Ta del av utbildningar och workshops kring implementering av ny teknik
  • Rådgivning och expertis: Få stöd i juridiska frågor kring AI, som dataskydd och arbetsrätt, och strategiskt ledningsstöd
  • Nätverk och samverkan: Dela erfarenheter kring AI-projekt med andra tjänsteföretag
  • Påverkansarbete och policyutveckling: Almega företräder tjänsteföretagens intressen i dialog med beslutsfattare

Bli framtidens arbetsgivare