Hoppa till innehåll
Mia Fransson,

Bli effektivare med AI – med koll på lagar och regler: ”Lätt att tro på allt AI säger”

Rätt använt kan AI ge stor nytta i arbetsvardagen. Men de nya verktygen måste givetvis användas i enlighet med lagar och regler. Mia Fransson, arbetsrättsjurist på Almega, ger råd.

AI är på allas läppar och allt fler tjänsteföretag har börjat använda sig av den stora potential som finns, inte minst i de nya verktygen baserade på generativ AI. Rätt använt kan det göra arbetet effektivare och ge stor nytta i arbetsvardagen.

Men det gäller att använda verktygen i enlighet med lagar och regler. Mia Fransson är arbetsrättsjurist på Almega med insikt i frågor som rör AI och arbetsrätt. Hon menar att även om AI i grunden är en teknik så blir det i praktiken en verksamhetsfråga.

– Man ska vara medveten om att många arbetstagare på arbetsplatser redan använder AI, kanske utan att chefer och arbetsgivare vet om det. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, och också behöver bestämma hur arbetet ska utföras.

GDPR gäller även för AI-verktyg

Det finns en hel del juridik kopplat till användandet.

– AI-verktyg kan nyttjas av många och bland annat fungera som assistent och bollplank. Men vad händer när man skriver in något i de stora språkmodellerna? Var hamnar datan och finns det företagshemligheter som ingen annan ska ta del av?

Försiktighet är ledordet när det gäller att stoppa in känslig information och särskilt personuppgifter i AI, menar Mia Fransson.

– GDPR, dataskyddslagen som gäller i Sverige, är teknikneutral och tillämplig på AI. Det innebär att man måste ha ändamål att behandla personuppgifter, och vara väldigt noga med att upprätthålla GDPR och värna integritetsfrågor, helt enkelt inte använda personuppgifter på fel sätt.

Transparens är också viktigt. Språkmodellerna är byggda för att ”svara” oss på ett trovärdigt sätt.

– Då är det lätt att tro på allt de säger, allt ser riktigt ut. Men det som kommer ut ur AI är inte alltid korrekt.

Arbetsgivaren ansvarar för AI-genererat material

Vad händer då i en organisation om dessa verktyg används?

– Den mänskliga kontrollen, den mänskliga faktorn, kommer vara den springande punkten. Arbetsgivaren har ett ansvar för vad de anställda gör och det de tar fram, också om det sker via ett AI-verktyg.

Ett annat område att tänka på är arbetsmiljöfrågor. När man inför helt ny teknik måste man göra en konsekvens- och riskbedömning och löpande prata med skyddsombud och fack. Ibland kan det kräva en MBL-förhandling, och alltid behövs det en dialog med de anställda.

– Det är bra att ha en strategi för hur medarbetarnas syn på AI ska hanteras. Och att systematiskt följa upp hur den nya tekniken påverkar medarbetarna och arbetsmiljön.