Hoppa till innehåll
LAS

Koll på LAS

Häromåret gick lagen om anställningsskydd, LAS, igenom en efterlängtad förändring: EU:s arbetsvillkorsdirektiv och nya LAS-regler trädde i kraft – med genomgripande förändringar i den svenska arbetsrätten.

Syftet är ökad flexibilitet och omställningsförmåga på arbetsmarknaden – med fortsatt trygghet för såväl arbetsgivare som medarbetare.

Vad innebär ”nya” LAS?

Hösten 2022 började nya regler för LAS gälla. Här är några förändringar du behöver känna till.

1. Sakliga skäl för uppsägning

I lagtexten om uppsägning ersätts begreppet ”saklig grund” med ”sakliga skäl”. Syftet är att göra det mer förutsägbart vad som ska räknas som sakligt skäl när en arbetsgivare säger upp en anställd.

2. Turordningsundantag för alla företag

Med de nya reglerna kommer alla företag att kunna undanta tre medarbetare, som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, från turordningsreglerna.

3. Anställningen upphör vid tvister om ogiltigförklaring

Anställningen kommer inte längre att bestå under tvistetiden om en medarbetare bestrider uppsägningen. I stället får medarbetaren ansöka om a-kassa och stå till arbetsmarknadens förfogande.

4. Ändrad möjlighet till visstids­anställning

”Allmän visstids­anställning” ersätts av ”särskild visstids­anställning”. Detta innebär bland annat att visstids- går över till tillsvidare­anställning efter 12 månader under en fem år, i stället för 24 månader.

5. Möjligheterna till hyvling begränsas

När arbetsgivare omorganiserar en driftsenhet och enbart erbjuder lägre sysselsättningsgrad ska det ske enligt en särskild turordning bland de som har samma arbetsuppgifter på driftsenheten.

6. Bemanningspersonal ska erbjudas tillsvidaretjänst hos kund­företaget

Anställda hos bemannings­företag som, i minst 24 månader under en period på 36 månader, har varit placerade på samma driftsenhet hos ett kund­företag ska erbjudas tillsvidare­anställning där.

Få hjälp med dina arbetsrättsliga frågor

Fördjupa dig om LAS i Arbetsgivarguiden

   

Inte medlem ännu?

Som medlem i ett förbund inom Almega får du allt du behöver för att kunna vara en god och framgångsrik arbetsgivare.

  • Rådgivning av Sveriges främsta experter inom arbetsrätt
  • Tillgång till rådgivning online dygnet runt
  • Kostnadsfri hjälp vid förhandlingar och tvister
  • Kurser och utbildningar