Så förändras LAS

Det här är vad du behöver känna till

Lagen om anställningsskydd (LAS) står inför efterlängtade förändringar som kommer att gynna Sverige. Redan i slutet av juni implementeras EU:s arbetsvillkorsdirektiv och nya LAS-regler träder i kraft – med genomgripande förändringar i den svenska arbetsrätten. Syftet är ökad flexibilitet och omställningsförmåga på arbetsmarknaden – med fortsatt trygghet för såväl arbetsgivare som medarbetare.

NYA LAS-reglerna

Vad innebär de nya LAS-reglerna?

De nya LAS-reglerna förväntas börja gälla från och med den 1 oktober. Här är sex förändringar du behöver ha koll på som arbetsgivare.

1.

Sakliga skäl för uppsägning

I lagtexten om uppsägning ersätts begreppet ”saklig grund” med ”sakliga skäl”. Syftet är att göra det mer förutsägbart vad som ska räknas som sakligt skäl när en arbetsgivare säger upp en anställd.

2.

Turordningsundantag för alla företag

Med de nya reglerna kommer alla företag att kunna undanta tre medarbetare, som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, från turordningsreglerna.

3.

Anställningen upphör vid tvister om ogiltigförklaring

Anställningen kommer inte längre att bestå under tvistetiden om en medarbetare bestrider uppsägningen. I stället får medarbetaren ansöka om a-kassa och stå till arbetsmarknadens förfogande.

4.

Ändrad möjlighet till visstids­anställning

”Allmän visstids­anställning” ersätts av ”särskild visstids­anställning”. Detta innebär bland annat att visstids- går över till tillsvidare­anställning efter 12 månader under en fem år, i stället för 24 månader.

5.

Möjligheterna till hyvling begränsas

När arbetsgivare omorganiserar en driftsenhet och enbart erbjuder lägre sysselsättningsgrad ska det ske enligt en särskild turordning bland de som har samma arbetsuppgifter på driftsenheten.

6.

Bemanningspersonal ska erbjudas tillsvidaretjänst hos kund­företaget

Anställda hos bemannings­företag som, i minst 24 månader under en period på 36 månader, har varit placerade på samma driftsenhet hos ett kund­företag ska erbjudas tillsvidare­anställning där.

EU:S ARBETSVILLKORSDIREKTIV
Vad innebär EU:s arbetsvillkorsdirektiv?

EU:s arbetsvillkordirektiv innebär att du behöver lämna mer skriftlig information till nyanställda, och att anställningsavtalsmallar därför behöver ändras.

  • Inför att lagändringarna träder i kraft, den 29 juni, behöver du som arbetsgivare se över processen för anställning så att den anställda får skriftlig information av arbetsgivaren: sju dygn och en månad från att anställningen tillträds.
  • Inom Almega arbetar vi intensivt för att uppdatera våra anställningsavtalsmallar samt skapa checklistor för att kunna stötta dig som medlem.
  • Väljer du som arbetsgivare att använda egna mallar är det viktigt att få med informationen i anställningsavtal, bilaga eller på annat sätt säkerställa vilken skriftlig information som ska lämnas vid ny­anställningar.

                   Almegas arbetsrättsexpert förklarar arbetsvillkorsdirektivet

VÅR VD HAR ORDET
”Las har hämmat företagens möjligheter – tills nu”

Arbetsmarknaden är inte vad den en gång var. Samhället förändras, och villkoren för arbetsgivare och medarbetare likaså. Almegas vd förklarar varför en uppdatering av regelverket varit helt nödvändig.

Ann Öbergs krönika om LAS-förändringarna

EXklusivt för medlemmar

Läs mer om LAS i vår
digitala kunskapsbank

Gå till Arbetsgivarguiden

exklusivt för medlemmar
Få hjälp med dina
arbetsrättsliga frågor

Kontakta Almegas jour

bli-medlem-almega

Almega gör det enklare att bli fram­tidens goda arbetsgivare.

bli medlem
Inte medlem ännu?

Som medlem i ett förbund inom Almega får du allt du behöver för att kunna vara en god och framgångsrik arbetsgivare.
  • Rådgivning av Sveriges främsta experter inom arbetsrätt
  • Tillgång till rådgivning online dygnet runt
  • Kostnadsfri hjälp vid förhandlingar och tvister
  • Kurser och utbildningar

Allt detta får du som medlem