LAS

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd kom till 1974, en tid där arbetslivet såg helt annorlunda ut jämfört med idag. LAS behöver moderniseras för att fungera på dagens arbetsmarknad.

Den svenska Lagen om anställningsskydd behöver moderniseras. Lagen är med några mindre förändringar, från 1974. Sedan dess har så väl arbetslivet som företagens marknad och konkurrenssituation förändrats i grunden. Men arbetsrätten bygger i huvudsak på samma regelverk nu som då.

Globaliseringen har helt enkelt gjort att vi kan sälja väldigt mycket mer än vad som annars skulle ha varit fallet. Men det är inte bara svenska företag som numera kan sälja sina tjänster och varor globalt – det gäller även alla andra. Därför är även konkurrensen numera global på ett helt annat sätt än vad som var fallet 1974.

För att svenska företag och svensk arbetsmarknad även i framtiden ska kunna vara vinnare och dra nytta av globaliseringen krävs det att vi kontinuerligt reformerar arbetsmarknaden och moderniserar LAS.

Den starkaste anställningstryggheten finns inte i lagstiftningen utan i att anställda har bra och uppdaterad kompetens. Då blir medarbetare attraktiva på arbetsmarknaden.

Det är så vi skapar verklig trygghet för alla.

Läs vår rapport: En reformerad arbetsrätt för fler jobb

Senaste nytt

Kommunal och IF Metall ansluter till LAS-överens­kommelsen

Det är nu klart att de två största LO-förbunden, IF Metall och Kommunal, nu ansluter sig till den överenskommelse om LAS och omställning som Svenskt Näringsliv och PTK redan är överens om. IF Metall och Kommunal representerar över hälften av LO:s medlemmar och förhoppningen är nu att även fler LO-förbund väljer att ansluta sig till överens­kommelsen.

Läs mer