Viktiga steg mot en reformerad arbetsmarknad

Regeringen tillsammans med C och L har presenterat tre departementsutredningar med förslag till lagförändringar utifrån arbetsmarknadens parters LAS- och omställningsöverenskommelse. Utredningarna öppnar för efterlängtade förändringar som kommer att gynna Sverige.

De tre offentliggjorda utredningarna handlar om förändringar på tre områden: Lagen om anställningsskydd (LAS), ett nytt omställningsstudiestöd för den som arbetat i åtta år och en ny statlig omställnings­organisation för anställda i företag utan kollektivavtal.

Efterlängtade förändringar

Förändringarna i LAS innebär att företagen kommer kunna undanta nyckelpersoner från principen sist in först ut vid neddragningar, det kommer bli lättare att säga upp medarbetare som missköter sig och företagens kostnader vid uppsägningar på grund av personliga skäl minskar.

Reformeringarna är angelägna och har funnits med som önskemål från företagen sedan lagens införande 1974. Förändringarna kommer ha betydelse för de svenska företagen och Sveriges konkurrenskraft.

I andra vågskålen ligger bland annat minskade möjligheter till visstids­anställningar, regler om så kallad hyvling och en begränsningsregel för långa uthyrningar från bemannings­företag.

– Det är klart att vi helst sluppit dessa begränsningar, men förhandlingar handlar om att ge och ta. Det kommer att ta några år för arbetsgivarna att ställa om, men på sikt kommer företagen att våga fastanställa fler samtidigt som behovet av visstidsanställda kommer att minska. Resultatet kommer att bli en sundare arbetsmarknad, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Förbättrad omställning

Den stora reform som parterna gemensamt arbetat fram och föreslagit regeringen handlar om en förbättrad omställning på arbetsmarknaden. Med det nya omställningsstudiestödet kommer arbetstagare kunna utvecklas kontinuerligt och därmed stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Fullt utbyggd beräknas reformen att kosta mellan sju och åtta miljarder kronor om året.

– Arbetsmarknaden ser inte ut som tidigare. En anställd har inte längre en och samma arbetsgivare fram till guldklocka och pension. Vissa har även flera olika yrken under sitt arbetsliv. En del yrken försvinner, exempelvis genom digitaliseringen, eller så har man hamnat fel och behöver byta inriktning. Ur den aspekten kommer medarbetare och företag att få helt nya möjligheter. Arbetsmarknaden kommer att bli betydligt mer flexibel och systemet äntligen motsvara verkligheten, säger Stefan Koskinen.

Efter att utredningarna varit ute på remiss inleds sedvanlig departementsbehandling och framtagande av propositioner. Ett riksdagsbeslut väntas till våren 2022 och de nya lagarna kommer att kunna träda i kraft påföljande sommar. Därmed kommer även parternas kollektivavtalade huvudavtal börja gälla.

Så förändras LAS

Regeringen tillsammans med C och L har nu presenterat de tre statliga utredningarna som ska avspegla vad arbetsmarknadens parter kommit överens om under fjolårets LAS-förhandlingar. Lagändringarna föreslås börja tillämpas från och med den 1 oktober 2022 och nedan följer de viktigaste förändringarna som följer med reformeringen.