Hoppa till innehåll

Tjänstesektorn är Sveriges framtid

Visste du att tre av fyra i Sverige arbetar inom tjänstesektorn? Och att merparten av alla nya jobb skapas här? Tjänstesektorn är tillväxtmotorn som löser vårt samhälles utmaningar.

Utan tjänstesektorn stannar Sverige.

Varje dag gör arkitekter, journalister, väktare, tågvärdar, städare, ingenjörer, vårdbiträden och mängder av andra tjänsteyrken det liv vi lever möjligt.

Vi löser samhällets utmaningar.

Tjänstesektorn driver innovation, möjliggör det nya arbetslivet, skapar nya jobb, genererar välfärd och bidrar till ökad integration och en arbetsmarknad för alla. 

Framtiden hänger på tjänstesektorn.

Den privata tjänstesektorn skapar värde som står för mer än halva Sveriges BNP. Inom hela tjänstesektorn arbetar åtta av tio, skapas nio av tio jobb och hittar åtta av tio utrikesfödda en arbetsplats.

Det här är tjänstesektorn

Har du koll på tjänstesektorn? Här ger vi svar på de vanligaste frågorna.

Vad menas med tjänstesektorn?

Tjänstesektorn består av företag som erbjuder tjänster av många olika slag. Företagen verkar inom både privat och offentlig sektor och sträcker sig över flera olika branscher och yrken i samhället – alltifrån städare, väktare, personliga assistenter till rekryterare, programmerare och ingenjörer.

78 procent av alla som arbetar i Sverige verkar inom den privata och offentliga tjänstesektorn.

Varför är tjänstesektorn så viktig?

Tjänste­företagen är Sveriges tillväxtmotor. Här skapas en majoritet av alla nya jobb. Företagen inom tjänstesektorn driver innovation och utvecklar nya tjänster inom allt från it till välfärd.

På så sätt förbättrar de tillvaron för de flesta av oss, samtidigt som de genererar välfärd och bidrar till ökad integration och en arbetsmarknad för alla.

Hur skiljer sig tjänstesektorn från andra sektorer?

Alla företag inom tjänstesektorn har gemensamt att deras största tillgång är människorna som arbetar där. Det är den enskilda medarbetarens kunskap som är den absolut viktigaste resursen.

Tjänstesektorn spänner över stora delar av samhället, från serviceintensiva till högteknologiska företag och kan därför bidra brett till samhälls­utvecklingen.

REFORMFÖRSLAG

Vilka politiska reformer är viktigast för en ännu bättre tjänstesektor?

1. Sänkt skatt på arbete

Sänkta skatter på arbete är ett bra sätt att stimulera personer med värdefull utbildning och yrkeserfarenhet att arbeta mer och ta ytterligare ansvar i arbetet. Mer arbete inom kunskapsintensiva företagstjänster skulle öka den ekonomiska tillväxten.

2. Underlättad arbetskraftsinvandring

Svårigheten att hitta medarbetare är ett av de största tillväxthindren för tjänste­företag och därmed för en stor del av Sveriges ekonomi. Därför behöver vi arbetskrafts­invandring. Reglerna för arbetskrafts­invandring ska utgå från företagens rekryteringsbehov och bygga på principen att den som erbjuds ett arbete i Sverige till avtalsenliga villkor ska få arbetstillstånd.

3. Sänkta arbetsgivaravgifter

Sänkta arbetsgivaravgifter skulle göra det mer lönsamt att anställa och därmed skapa nya jobb. Almega vill att arbetsgivaravgifterna i ett första steg sänks med tre procentenheter. Detta skulle enligt en rapport från Handelns utredningsinstitut (HUI) skapa 107 000 nya jobb i Sverige.

4. Reformerad arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen bör få ett smalt men vasst uppdrag som fokuserar på att fatta beslut om nödvändiga insatser samt kontroll och utvärdering. Fristående jobbförmedlare är de som är bäst på att matcha och kompetensutveckla arbetslösa till jobb.

5. Stärkt välfärds­företagande

Sveriges befolkning fortsätter att växa och vi som bor här blir allt äldre. Det ställer krav på vår gemensamma välfärd att erbjuda vård, skola och omsorg till allt fler. Företagen inom välfärdssektorn måste fortsatt kunna bidra till utveckling och innovation samt ge människor möjlighet till den valfrihet de vill ha.