Hoppa till innehåll

Hantering av arbetstillstånd

Vi erbjuder rådgivning och hantering av arbetstillståndsansökningar för medlemmar i förbund inom Almega.

Arbetstillstånd hanteras efter ny modell

När du anställer en person som är medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz (så kallade tredjelandsmedborgare), behöver du säkerställa att personen har rätt att arbeta och vistas i Sverige.

Den 15 december 2023 avskaffade Migrationsverket certifieringsprocessen för arbetstillstånd. En ny modell för hantering av arbetstillståndsansökningar infördes den 29 januari 2024.

Almega fortsätter att erbjuda rådgivning och hantering av arbetstillståndsansökningar för våra medlemmar. Eftersom kravet på certifiering slopas breddar vi vårt erbjudande till att omfatta de flesta branscher inom Almega.

Ansökan om arbetstillstånd via Almega

Vad innebär vårt erbjudande?

  • Vi erbjuder en tjänst för hantering av arbetstillståndsansökningar för våra medlemmar.
  • Vi utökar vårt erbjudande till att ta emot fler ansökningstyper
  • Vi erbjuder rådgivning och utbildning i arbetstillståndsfrågor

Vilka är fördelarna med att söka om arbetstillstånd via Almega?

  • Trygghet i att ansökan blir komplett vilket ofta resulterar i kortare handläggningstid hos Migrationsverket
  • Almega sköter all kontakt med aktuellt fackförbund och Migrationsverket
  • Almega har avtal med Unionen och Sverige Ingenjörer vilket innebär att de ska inkomma med fackligt yttrande inom 14 dagar.

Gå vår utbildning

Följ guiderna steg för steg

Följ steg för steg-guiderna i Arbetsgivarguiden (för medlemmar) vid ansökningar för arbetstillstånd via Almega. Du behöver vara medlem i ett förbund inom Almega.

Inte medlem än?