Hoppa till innehåll
Moa Tivell

Välkommet initiativ till ny AI-strategi för Sverige – här är tjänste­sektorns medskick

Almega välkomnar AI-Swedens förslag till en ny AI-strategi för Sverige. “Initiativet belyser behovet av mer handlingskraft från regeringens sida och att Sverige omgående behöver få på plats en ny nationell AI-strategi som främjar svensk konkurrenskraft.”, säger Moa Tivell, näringspolitisk expert på Almega.

Samtidigt är det tjänstesektorn som kommer i högsta grad påverkas av generativ AI.

– För tjänstesektorn, som är mest exponerat av generativ AI inom näringslivet, är det helt avgörande att Sverige nu lämnar EU:s regleringsstyrda fokus och istället lägger allt krut på hur vi kan dra nytta av tekniken, säger Moa Tivell, näringspolitisk expert med fokus AI, Almega.

Globalt är tjänstesektorn den del av näringslivet som kommer påverkas mest av generativ AI. Som världens största arbetsgivare sysselsätter tjänsteföretagen idag 50 procent av alla anställda. I jämförelse med industrin där motsvarande siffra uppgår till 20 procent, kommer därför tjänstesektorns förmåga att anamma den nya tekniken vara avgörande för att skapa den produktivitetsökning och tillväxt som AI möjliggör.

Sverige påverkas i högre grad

För Sveriges del, som har en dominerande tjänstesektor som bidrar till mer än hälften av landets BNP och sysselsätter omkring 80 procent av samtliga anställda, innebär detta att vi kommer påverkas av AI i högre grad än många andra länder. Sverige har alltså extra mycket att vinna – men också extra mycket att förlora – beroende på hur vi lyckas dra nytta av AI för att stärka vår konkurrenskraft.

– En ny nationell strategi behöver därmed stärka tjänstesektorn förutsättningar att anamma AI. Som representant för den privata tjänstesektorn vill därför Almega bidra i det fortsatta arbetet med att utveckla en målinriktad nationell strategi som just möjliggör detta, säger Moa Tivell.

– Mycket står på spel. Enligt McKinsey så kan företagens tillämpning av generativ AI kan bidra med upp till 309 miljarder kronor till Sveriges BNP fram till 2045. Detta belyser återigen värdet av få till relevanta och effektiva nationella satsningar som kan öka produktiviteten och bidra till ekonomisk tillväxt. Att inkludera tjänstesektorn i detta arbete är därmed inte bara centralt, utan helt avgörande, säger Moa Tivell.