Hoppa till innehåll

Almega stödjer forskningssamarbetet AI-Econ Lab som studerar hur snabba framsteg inom artificiell intelligens omformar arbetslivets natur, särskilt för företag och anställda inom tjänstesektorn. 

– Almegas medlemmar är i grunden positiva till teknisk utveckling. Vi har fått en ny teknologi som kommer att kunna höja produktiviteten inom flera sektorer. Det finns stora förhoppningar kring AI, men det finns också en respekt för de utmaningar som AI medför, säger Ann Öberg, vd på Almega.

Kompetensförsörjningen är avgörande

Hon konstaterar att Sverige har en bra position för att kunna klara AI-omställningen.

– De svenska parterna har en historia av att bejaka teknisk förändring och utveckling. Kompetensförsörjningen är helt avgörande för att vi ska klara omställningen och vi behöver samarbeta med myndigheter och arbetsmarknadens parter för att snabbt kunna möta den stora efterfrågan på AI-kompetent personal och utbildningar inom AI som nu finns bland svenska tjänsteföretag, säger Ann Öberg.

Magnus Lodefalk, är docent och lektor i nationalekonomi vid AI-Econ Lab vid Örebro universitet och Ratio. Till Tidningen Näringslivet säger han att AI kan jämföras med elektriciteten eller ångmaskinen, ur ett rent arbetsmarknadsperspektiv.

– Över tid väntas AI leda till ökad ekonomisk tillväxt och produktivitet. Och med ökad ekonomisk tillväxt kommer vi få mer resurser till att adressera klimatutmaningen, förbättra skolan och rusta sjukvården, säger Magnus Lodefalk.

Kurs om AI och arbetsmarknad

Inom ramen för forskningssamarbetet AI-Econ Lab ges nu universitetskurs för yrkesverksamma i hur AI transformerar arbetet och arbetsmarknaden. Kursen innehåller gästföreläsningar med representanter från olika ämnen såsom nationalekonomi, datavetenskap och juridik men även företrädare för fackföreningar och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor.