Hoppa till innehåll

Senaste året har intresset för artificiell intelligens (AI) ökat i takt med den eskalerande digitala utvecklingen.

AI har funnits länge i olika former – sökmotorer, ansikts- och röstigenkänningstjänster samt robotar och drönare – men det är främst chattbotar som lyfts fram i debatten samt hur man kan, och bör, använda funktionen, säger Mia Fransson, arbetsrättsexpert på Almega.

Den mänskliga faktorn behövs

Vad är då chattbotar? I korthet är det program som möjliggör för företag och anställda att snabbt få faktafrågor besvarade samt författa texter på olika språk och för olika mottagare. Inom HR kan man exempelvis använda chattbotar för att skriva rekryteringsannonser. Använt på rätt sätt kan det användas effektivt men det är viktigt att inte förglömma vikten av den mänskliga faktorn.

AI ska snarare ses som ett stöd i arbetet då chattbotar har inte någon egen åsikt utan använder information från webbsökningar, vilket innebär att medarbetaren själv behöver se över informationen med kritiska ögon och se till få med hela kontexten. Vid en rekrytering kan exempelvis en chattbots urval behöva granskas utifrån ett jämställdhets- eller mångfaldsperspektiv, säger Mia Fransson.

”Använt på rätt sätt kan det användas effektivt men det är viktigt att inte förglömma vikten av den mänskliga faktorn.”

Mia Fransson, arbetsrättsexpert på Almega

Förankra policy i företaget

Det är föga förvånande att arbetsgivare börjar fundera över hur – och om – användningen av AI och chattbotar bör tillämpas i företaget. Mia Fransson menar att den nya tekniken ger fantastiska möjligheter men att det är företagets ledning som beslutar hur och vem som kan använda den varför det kan vara bra att upprätta en policy kring användningen av AI på arbetsplatsen. Almega har tagit fram checklistor på medlemsplattformen Arbetsgivarguiden kring hur man kan gå tillväga. 

Det är också viktigt att tydliggöra och förankra policyn inom hela företaget och, som med alla viktigare förändringar kring nya sätt att arbeta, beakta det systematiska arbetsmiljöarbetet och mbl-förhandla så att medarbetare vet vad som gäller och känner sig trygga ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Fördjupa dig kring AI och arbetsrätt

Har du en känsla av att inte få grepp på AI-frågan internt? Anmäl dig till Almegas kurs i AI och arbetsrätt, som stöttar i hur företag kan närma sig AI utifrån ett arbetsgivarperspektiv.