Hoppa till innehåll

Regeringens AI-kommission – glöm inte halva Sveriges näringsliv! 

Moa Tivell, näringspolitisk expert med fokus på AI, kommenterar regerings nytillsatta AI-kommission. 

Regeringen har tillsatt en AI-kommission i syfte att stärka svensk konkurrenskraft. Bra att regeringen äntligen är på bollen och arbetar för att tillvarata teknikutvecklingens möjligheter. Men i uppdraget riskerar hälften av Sveriges näringsliv att glömmas bort. 

I slutet av förra veckan tillsatte regeringen en ny AI-kommission som ska ledas av Carl-Henric Svanberg med uppdraget att analysera och komma med konkreta förslag hur artificiell intelligens (AI) kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation. Ett uppdrag som därmed helt utesluter tjänstesektorn som representerar ungefär hälften av Sveriges näringsliv.  

Vår uppmaning till regeringen och ansvarigt statsråd, Erik Slottner är därför: 

Glöm inte Sveriges tillväxtmotor – tjänstesektorn! 

Idag står tjänsteföretagen för ungefär hälften av Sveriges BNP och hälften av alla arbetstillfällen. Förra året skapades sju av åtta nytillkomna jobb inom sektorn. Det vill säga inom exempelvis vården, omsorgen, skolan, kommunikationer, tech och inom just de företag som utvecklar den AI som regeringen vill tillvarata. 

Tjänstesektorn måste därför helt uppenbart inkluderas i AI-kommissionens uppdrag om målsättningen ska uppnås om att stärka svensk konkurrenskraft och tillväxt.  

Ett bra steg i rätt riktning vore att AI-kommissionens ordförande Carl-Henric Svanberg, som lyfts fram som en betydelsefull representant från industrin, kompletteras med en vice ordförande från tjänstesektorn. 

Regeringen behöver inkludera hela det svenska näringslivet i AI-kommissionens viktiga uppdrag – inte som nu, endast hälften.