Rut-avdraget har gett 30 000 nya jobb

Rut-avdraget firar tio år och omsatte hela 10 miljarder kronor under 2017.
Almega konstaterar att den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har varit en framgångsrik jobbmotor och skapat över 30 000 nya arbetstillfällen.
Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden efter att rut-reformen genomfördes.

– Rut-avdraget är en succé. Dess framgång är en lärdom om att sänkt skatt på arbete snabbt kan stimulera framväxten av tusentals nya jobb i tjänstesektorn. Att 75 procent av jobben dessutom gått till arbetslösa människor visar tydligt att  vi behöver fler jobb med lägre trösklar, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Rut-avdraget som infördes 2007 har visat sig vara en fullträff. På tioårsjubileet 2017 kom rut-sektorn att omsätta 10,2 miljarder kronor på ett år, en ökning med 25 procent jämfört med 2016. Enligt Almegas beräkningar har rut-avdraget dessutom skapat jobb till över 30 000 personer, av vilka 75 procent tidigare var arbetslösa.

– Vi ser nu fram emot att politiken tar nästa steg i utvecklingen och inför ett heltäckande HEM-avdrag istället för dagens rut. HEM-avdraget ska vara ett avdrag för alla tjänster som utförs i eller i nära anslutning till hemmet, utan att politiker på förhand behöver definiera vilka tjänster som ska vara tillåtna, avslutar Andreas Åström.

Almega föreslår också att det blir tillåtet att göra avdrag med upp till 100 000 kr årligen. HEM-avdraget skulle öka efterfrågan av tjänster i hemmen, och på så sätt ytterligare bidra till ökad sysselsättning för grupper som i dag saknar arbete, särskilt personer med svag förankring på arbetsmarknaden.

Läs rapporten Succéreformen RUT 10 år

Läs Svenska Dagbladets artikel om Almegas rapport

Fakta om Rut-reformen

Tio år efter införandet av Rut-avdraget kan konstateras att reformen är en stor framgång. Trots politisk turbulens har medborgarna i Sverige snabbt fattat tycke för reformen. Hela branschen omsätter idag 10,2 miljarder kronor och sysselsätter drygt 30 000 personer. Antalet köpare har mer än fördubblats på sju år, från 319 942 till 892 000.