Hoppa till innehåll

Frigör hemtjänsterna! Så skapar vi fler RUT-jobb

När taket för RUT-avdraget höjdes till 50 000 kronor den 1 juli 2019 slog användandet rekord. Drygt en miljard kronor gjorde svenskarna avdrag för i juli 2019, vilket är cirka 150 miljoner kronor mer än under samma månad året innan. Räknat per person nådde RUT-köpen i juli den högsta nivån sedan avdraget infördes.

    Kapitel

RUT, som står för rengöring, underhåll och tvätt, är ett skatteavdrag som infördes 2007. Då handlade det om att göra svarta jobb vita. Det fungerade, och Skatteverket kunde i en efterföljande undersökning visa att människors inställning till att köpa hemstädning svart förändrats avsevärt. Reformen har skapat drygt 30 000 nya jobb och de sammanlagda RUT-avdragen uppgick till omkring 5 miljarder kronor under 2018.

Efterfrågan på hushållsnära tjänster är stor. När risken för att slå i taket, det vill säga hur många kronor man får göra skatteavdrag för, minskar vågar allt fler använda sig av RUT-tjänster.

Tillväxtpotentialen i RUT-branschen stannar dock inte där. Företagen vittnar om att kunderna efterfrågar fler typer av tjänster vilket skulle leda till att branschen kan växa ytterligare. Det skapar även nya jobb för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Städbranschen anställer utrikes födda i större utsträckning än övriga arbetsmarknaden. Det är många kvinnor med utländsk bakgrund som får jobb i RUT företagen. En majoritet av de som anställs i ett RUT-företag har tidigare haft en svag förankring på arbetsmarknaden. Att jobb skapas i RUT-branschen är därför ett tillskott för att förbättra integrationen i Sverige. Minst 4 000 kvinnor med invandrarbakgrund har fått jobb inom RUT-branschen. Ett tydligt exempel är Skåneregionen, där det i särklass vanligaste yrket bland nyanlända är städare.

När fler tjänster inkluderas i RUT-avdraget kan RUT-branschen växa och komma närmare sin fulla potential. Med fler jobb i RUT-branschen kan fler få sitt första jobb. Frigör hemtjänsterna!