Hoppa till innehåll
Sven-Olov Daunfeldt.

Daunfeldt: Därför är RUT effektivt

Sven-Olov Daunfeldt är professor i nationalekonomi och forskningschef på Handelns Forskningsinstitut (HFI). På uppdrag av Almega har Handelns Utredningsinstitut (HUI) tagit fram en ny, unik granskning av de offentligfinansiella konsekvenserna av RUT-avdraget. Almega har träffat Daunfeldt för att ställa några frågor om rapporten. 

Rapporten ni har tagit fram på uppdrag av Almega är unik i sitt slag. Vad är det viktigaste med rapportens budskap?

– Det viktigaste är att HUI kan visa att de samhällsekonomiska kostnaderna har överdrivits. HUI har räknat på detta netto, inte bara brutto, och då finns det tydliga vinster. Folk kommer i arbete, tid effektiviseras och självfinansieringsgraden av RUT-avdraget är mycket hög.

Jämfört med arbetsmarknadsinsatser och andra reformer, går det att betrakta RUT-avdraget som en effektiv reform för att sätta folk i jobb?

Absolut, särskilt när vi har en så tudelad arbetsmarknad som i Sverige. RUT-jobben har ju faktiskt gå till de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är en reform som ger jobb med låga trösklar, och det får ringar på vattnet.

Finns det dynamiska effekter som man måste ta i beaktande, exempelvis stärkt köpkraft hos de som jobbar i branschen?

– Ja, det är därför det är en så viktig reform. Samhällets kostnader för alternativet, alltså bidragsberoende och långvarig arbetslöshet, räknas sällan med. Dessutom handlar det om specialisering. Folk ska göra det dom är bra på. Produktiviteten ökar när folk får specialisera sig olika saker istället för att fokusera på allt samtidigt. RUT-avdraget bidrar till det eftersom det frigör tid.