Hoppa till innehåll

De nuvarande reglerna innebär ett tak på RUT-avdraget för personer upp till 65 år på högst 25.000 kronor. Från och med 1 juli höjs taket till 50.000 kronor, men de nya reglerna gäller retroaktivt för hela 2019.

Att taket blir detsamma för alla skattskyldiga oavsett ålder innebär i praktiken att det så kallade äldre-RUT, som innebar ett tak på 50.000 kr för personer över 65 år, avskaffas. Istället kommer regeringen att tillsätta en utredning för hur ett nytt äldre-RUT skulle kunna se ut.

– En höjning av taket är väldigt välkommet ifrån branschen. Framförallt vet vi sedan tidigare att signalerna från politiken spelar stor roll för hur mycket kunderna vågar konsumera. När politiken höjer taket för RUT-avdraget vågar branschen anställa och rusta för tillväxt, säger Andreas Åström, chef för påverkan och kommunikation på Almega.

RUT-avdraget infördes till en början för att göra jobb som tidigare var svarta till vita. Idag är anledningarna till att behålla och utvidga RUT-avdraget flera. Framförallt kvinnor har kunnat arbeta mer när de får avlastning med annars obetalt hemarbete. Det främsta argumentet idag för att RUT-avdraget bör behållas och utvecklas är dock att de jobb som skapas till följd av RUT-avdraget går till personer som annars står långt ifrån arbetsmarknaden.

– En undersökning bland Almegas medlemsföretag visade att drygt 75 procent av de som fått jobb i RUT-företag varit arbetslösa eller uppsagda vid anställningstillfället. Vi vet också att RUT-branschen har fler utrikesfödda än andra branscher, säger Andreas Åström.