Hoppa till innehåll

En utvärdering av RUT-avdragets offentligfinansiella konsekvenser

Den första juli 2007 infördes den skattereduktion för hushållsnära tjänster som kallas för RUT-avdraget. RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt, och avdraget ger privatpersoner möjlighet att göra skatteavdrag för vissa sorters hushållsarbete.

Under de tolv år som RUT-avdraget funnits har det blivit allt mer populärt och framgångsrikt. År 2018 köpte nästan en miljon svenskar tjänster med hjälp av RUT-avdraget från 21 000 företag. Dessa företag omsatte strax över 10 miljarder kronor på RUT-tjänster och sysselsatte sammantaget mer än 50 000 personer.

Handelns Utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Almega studerat hur RUT-branscherna har utvecklats sedan avdraget infördes och RUT-avdragets samlade effekt på den offentliga sektorns finanser 2018.

HUI:s studie visar att RUT-avdraget innebar minskade skatteintäkter för staten på 5,1 miljarder kronor 2018 men att den offentliga sektorn – staten, kommunerna och regionerna – fick tillbaka 4,5 miljarder kr i form av ökade skatteintäkter och minskade transfereringar från de nya jobb som
skapades i RUT-sektorn, minskade svartjobb, lägre kostnader för arbetslöshet och ökad sysselsättning bland de som köpte RUT-tjänster. RUT-avdraget är därmed självfinansierat till närmare 90 procent.

Studien har gjorts av HUI, med hjälp av forskare från Handelns Forskningsinstitut (HFI).