Hoppa till innehåll

Förvånande slutsatser från Riksrevisionen om RUT-avdraget 

Idag publicerade Riksrevisionen sin granskning av RUT-avdraget. ”Det är bra att RUT-avdraget granskas, men det är en stor brist att Riksrevisionen säger att RUT-avdraget inte är självfinansierat utan att presentera några egentliga beräkningar”, säger Almegas chefsekonom Patrick Joyce.  

– Handelns utredningsinstitut (HUI) har nyligen analyserat RUT-avdragets effekt på de offentliga finanserna. Analysen visade att närmare 90 procent av skattereduktionen kommer tillbaka till stat och kommun genom ökade skatteintäkter från personer som arbetar i RUT-sektorn och från de som köper RUT-tjänster, säger Patrick Joyce, chefekonom Almega. 

Riksrevisionens granskning visar också att RUT-avdraget har hjälpt till att öka sysselsättningen bland både inrikes och utrikes födda med kort utbildning. Riksrevisionen väljer dock att lyfta fram att en andel av de utrikes födda som fått arbete är arbetskraftsinvandrare. 
 
-Bristen på arbetskraft har varit rekordhög de senaste åren och arbetsgivare har delvis behövt rekrytera utomlands. Det beror på att Arbetsförmedlingen inte lyckats att matcha de flyktingar och anhöriga som finns i Sverige till de lediga jobb som finns, anser Patrick Joyce.    

– Ett viktigt mål med RUT-avdraget var att svarta jobb skulle bli vita. En ny granskning av Skatteverket visar att hushållens medvetna köp av svarta tjänster minskat med över 70 procent sedan RUT-avdraget infördes. Riksrevisionen borde ha tagit större hänsyn till detta i sin granskning, menar Patrick Joyce.