Hoppa till innehåll

RUT-avdraget betalar nästan sig självt

RUT-avdraget har skapat drygt 13 000 arbeten till personer som tidigare var arbetslösa eller stod utanför arbetsmarknaden. Den offentliga sektorn får tillbaka 90 procent av vad RUT-avdraget kostar i form av ökade skatteintäkter och minskade bidrag. Detta visar en ny studie som genomförts av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av Almega.

RUT-avdraget kostade staten 5,1 miljarder kronor 2018 men studien från HUI visar att den offentliga sektorn – staten, kommunerna och regionerna ­– samma år fick tillbaka 4,5 miljarder kronor genom ökade skatteintäkter och minskade utbetalningar av bidrag.

– Studien visar att RUT-avdraget nästan finansierar sig självt. Den offentliga sektorn får tillbaka 90 procent av kostnaden samtidigt som avdraget har bidragit till att kraftigt minska svartarbetet. RUT-avdraget är en framgångssaga, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

HUI beräknar att RUT-avdraget har gett 2,5 miljarder kronor i ökade skatteintäkter och minskade bidrag till de 13 000 personer som tidigare saknade arbete som arbetade i RUT-sektorn. Extra yrkesarbete som de personer som köpte RUT-tjänster kunnat utföra på den tid som frigjorts gav 1,5 miljarder kronor i ökade skatteintäkter. RUT-avdraget har även bidragit till kraftigt minskat svartarbete inom hushållstjänster, vilket beräknades öka skatteintäkterna med 500 miljoner kronor om året.

– RUT-avdraget har skapat 13 000 riktiga jobb till personer som tidigare var arbetslösa eller stod utanför arbetsmarknaden. RUT-avdraget står således starkt i konkurrensen mot andra mer kostsamma arbetsmarknadsåtgärder, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

– Mot bakgrund av detta är det välkommet att regeringens utredning nyligen föreslog ett höjt tak och en utvidgning av avdraget med fler tjänster. Så kan vi skapa fler jobb för personer som idag har svag förankring på arbetsmarknaden. Dessutom göra det möjligt för fler RUT-köpare att yrkesarbeta mer om de vill och inte minst ge många människor en enklare vardag, avslutar Patrick Joyce.

Snabbfakta om RUT-avdraget

År 2009 köpte 113 000 svenskar RUT-tjänster för 550 miljoner kronor från 5 800 företag. Sedan dess har både köparna, företagen och de personer som arbetar hos RUT-företag mångdubblats. År 2018 köpte 966 000 svenskar tjänster med hjälp av RUT-avdraget från 21 000 företag. Dessa företag omsatte 10,2 miljarder kronor på RUT-tjänster och sysselsatte mer än 50 000 personer.