Hoppa till innehåll

Breddat rut-avdrag ger fler enkla jobb

Rututredningen lämnar idag sitt delbetänkande ”Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget” (SOU 2020:5) till Finansdepartementets statssekreterare Leif Jakobsson. Betänkandet innehåller flera bra nyheter som på sikt kan ge fler enkla jobb i Sverige.

Fler tjänster så som tvätt vid tvättinrättning, transporttjänster och tillsyn av bostad föreslås ge rätt till rutavdrag. Att inkludera fler tjänster i rut-avdraget är något Almega drivit under lång tid.

– Ökade avdragsmöjligheter inom ramen för rut-avdraget ger fler enkla jobb samtidigt som de som köper tjänsterna kan arbeta fler timmar. Sammantaget är detta bra för AB Sverige, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Dessutom föreslås beloppet man får dra av, det så kallade taket, att höjas från dagens 50 000 kr till 75 000 kr. Det innebär att köparna får ytterligare 25 000 kr att handla enbart rut-tjänster för. På så sätt undviks konkurrens med rot-avdraget.

– När taket höjdes till 50 000 kr i juli 2019 såg vi att användandet av rut-tjänster slog rekord. Vi vet att takets storlek har betydelse för hur mycket köparna vågar använda sig av rut-tjänster så en höjning av taket kommer att skapa en högre efterfrågan, vilket kommer att ge fler arbetstillfällen, avslutar Andreas Åström.