Hoppa till innehåll

Ny rapport: Seniorrut – om seniorerna själva får välja

Antalet personer över 80 år kommer att öka med 50 procent under de kommande nio åren. Följaktligen kommer även fler att behöva stöd för att klara vardagen. Almega har frågat seniorerna själva och budskapet är tydligt: Inför ett särskilt rutavdrag för äldre.

– Rutavdraget har sedan införandet 2007 skapat nya företag, nya arbetstillfällen och gjort svarta jobb till vita. Rutanvändarna blir ständigt fler. Reformen är redan en succé, men den går att utveckla ytterligare, säger Evelina Kogsta, näringspolitisk expert på Almega, som har skrivit rapporten Ge mer stöd till seniorer i vardagen – Inför ett särskilt rutavdrag för äldre.

Ett naturligt steg i utvecklingen av rut är att ett särskilt seniorrut införs, med förmånligare ruttjänster för äldre. För att få en bättre bild av vilka behov som finns och vilket stöd som efterfrågas har Almega genomfört en enkätundersökning bland SPF Seniorernas medlemmar.

– Vi ser bland annat att behovet av ruttjänster hos många äldre kommer att öka under de kommande åren. Dessutom är det uppenbart att de vill ha en modell där alla tjänster som utförs i hemmet är avdragsgilla, säger Evelina Kogsta.

Undersökningen visar att två av tre seniorer använder rut-avdraget medan 87 procent tror att deras behov av tjänsterna kommer att öka. Dessutom är hela 84 procent positiva till ett rutavdrag som omfattar alla typer av tjänster som utförs i bostaden.

Av undersökningen framgår även vilka tjänster som främst efterfrågas i ett utöka seniorrut, vilket handlar om alltifrån enklare saker som städning av dödsbo och matlagning till reparation av hushållsmaskiner och utökade trädgårdstjänster.

– Förutom ett större inflytande över sin vardag skulle de äldre få ökade möjligheter till oberoende och trygghet. Förhoppningen är också att fler äldre skulle kunna arbeta längre upp i åldrarna om de fick mer avlastning med hushållsnära tjänster, säger Evelina Kogsta.

Konstruktionen av ett seniorrut är enkel – alla tjänster som utförs i hemmet blir avdragsgilla för personer över 65 år och reformen skulle bidra till både bättre service och större trygghet för äldre.

– En viktig effekt av seniorrut är också de nya arbetstillfällen som reformen skulle medföra, inte nog så viktigt när Sverige ska återstartas efter coronakrisen, säger Evelina Kogsta, och fortsätter:

– Seniorrut skulle inte innebära några nya offentliga utgifter utan istället skapa nya arbetstillfällen. Sverige står inför en stor demografisk utmaning och ett seniorrut skulle vara en viktig del av lösningen.

***

Rapporten, som finns bifogat pressmeddelandet, kommer att presenteras på ett kostnadsfritt webbseminarie idag, måndag 15 juni, kl 12.00-13.00, med politiker och företagare i panelen.

Ur rapporten: