Hoppa till innehåll

Väl godkänt till RUT-utredningen

Sällskap, husdjur, matlagning och trädgård. Enligt RUT-utredningen bör tjänster inom dessa områden vara avdragsgilla för äldre. ”Utmärkt”, anser Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega, som även är positiv till utredarens resonemang om att inte begränsa de nya RUT-tjänsterna utifrån ålder.

– På det hela taget är utredningens förslag utmärkta. RUT är en framgångssaga som innan corona hade satt 13 000 arbetslösa i arbete. Dessutom finansierar sig RUT nästan själv, säger Anderas Åström.

RUT-avdraget har sedan det infördes 2007 i omgångar utökats med nya tjänster. I juni 2019 tillsatte regeringen en utredning som fick i uppdrag att utreda en ytterligare utvidgning av RUT-avdraget. Syftet är bland annat att skapa fler arbetstillfällen för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden vilket i sin tur leder till en ökad sysselsättning. Dessutom görs svarta jobb till vita.

Nu har RUT-utredningen lämnat sitt slutbetänkande. Fokus har legat på ett särskilt RUT-avdrag för äldre, d.v.s. personer 65 år och äldre, och i utredningen presenteras fem tjänsteområden som bör omfattas av det nya äldre-RUT:

  • Sällskapstjänster inne och ute samt vid enklare fysisk aktivitet
  • Enklare matlagning och bakning
  • Enklare tillsyn av bostaden vid hemmavaro
  • Trädgårdsarbeten
  • Passning och rastning av husdjur

Av utredningen framgår även att det vid eventuell lagstiftning kan finnas anledning att ”överväga om inte utvidgningen borde införas för samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag enligt gällande bestämmelser”.

– Att utredaren ger medskicket att de nya RUT-tjänsterna borde gälla alla, oavsett ålder, är givetvis mycket positivt. Ju fler som kan ta del av RUT-tjänster, desto större blir de positiva effekterna av en redan lyckad arbetsmarknadsreform. Fler RUT-tjänster vinner alla på, säger Andreas Åström.

Tidigare i år har det beslutats om generella ändringar i RUT. Dels har RUT-avdraget höjts med 25 000 kronor utöver det samlade avdraget på 50 000 kronor som kan nyttjas för såväl RUT- som ROT-avdrag. RUT-avdraget utvidgades dessutom med fyra nya tjänster:

  • Vattentvätt av hemtextilier i tvättinrättning
  • Möblering, förflyttning och montering av möbler i bostaden
  • Enklare tillsyn av bostad och fritidshus vid frånvaro
  • Transporter av bohag och lösöre till magasin eller återbruk.

Dessa förändringar kommer att gälla samtliga personer som uppfyller villkoren för RUT, oavsett ålder.