Hoppa till innehåll
Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega

Rekordår för rut-branschen

Coronapandemin har inte minskat svenskarnas behov av att köpa hushållsnära tjänster – tvärtom. Omsättningen i rut-branschen ökade under fjolåret med över 700 miljoner till drygt 12,1 miljarder kronor, en ökning med 6,4 procent. I december omsattes mer än 1,2 miljarder kronor, den högsta noteringen hittills för en enskild månad.

– Den huvudsakliga förklaringen till ökningen är troligen att många personer arbetar hemifrån och tillbringar mer tid i hemmet. Störst ökning har avdrag för IT-tjänster, vilket rimligen förklaras med att mer hemarbete krävt bättre IT-lösningar i hemmet, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Antalet köpare ökade med 7,3 procent, från 1 023 438 till 1 098 002 personer. Behovet av hemstädning ökar stadigt men i en förhållandevis låg takt. Den största ökningen under 2020 skedde inom IT-tjänster och trädgårdstjänster.

Vid årsskiftet ökade rutavdraget till 75 000 kronor per person och år. Samtidigt utvidgades avdraget med ett antal nya tjänster, och inkluderar numera exempelvis tvätt, möblering och hopsättning av möbler och enklare tillsyn av fritidsfastigheter.

– Detta borgar för att fler tjänstejobb kommer att skapas och att den goda tillväxten inom rut-branscherna kommer fortsätta även under 2021, säger Andreas Åström.

Tabell 1. Omsättning inom olika rut-branscher

BranschOmsättning*, 2019Omsättning*, 2020Förändring, 2019–2020
Städ8 169 847 8508 309 284 2781,7 procent
Trädgård1 665 767 6982 067 449 07224 procent
Flytt988 237 3441 099 596 60611 procent
IT201 227 778 328 104 22063 procent
Barnpassning 77 339 94094 372 52222 procent
Vitvaror 108 858 06089 274 526-18 procent
Snö 61 276 70243 043 728-30 procent
Omsorg41 438 98031 068 936-25 procent
Textil7 241 2467 875 2968,8 procent

Källa: Skatteverket

Tabell 2. Regional utveckling av RUT-branschen

LänTillväxt 2019–2020Omsättning* i RUT-branschenAntal köpare
Örebro län13,7 procent245 052 90827 584
Jämtlands län12,6 procent79 307 7469 837
Kalmar län11,0 procent192 862 96422 708
Hallands län10,7 procent449 696 03843 186
Värmlands län9,9 procent222 665 84625 940
Uppsala län9,4 procent417 353 56039 426
Kronobergs län8,8 procent161 898 95620 147
Gävleborgs län8,6 procent198 297 18225 070
Skåne län8,5 procent1 899 302 124182 830
Västmanlands län8,0 procent 275 016 95626 389
Östergötlands län7,6 procent467 775 17844 739
Södermanlands län7,5 procent276 549 21227 961
Blekinge län7,4 procent122 641 43215 565
Norrbottens län5,9 procent132 737 19617 711
Västerbottens län5,7 procent129 428 19217 729
Jönköpings län5,4 procent273 058 21431 972
Västra Götalands län5,4 procent1 657 575 208165 633
Västernorrlands län5,0 procent142 358 34618 526
Stockholms län4,3 procent4 495 625 758303 012
Gotlands län3,8 procent45 653 7785 241
Dalarnas län2,1 procent 194 799 84423 552
Uppgift saknas2,2 procent30 880 6023 244
Riket totalt6,4 procent12 110 537 2401 098 002

Källa: Skatteverket
*Omsättningen är beräknad genom att dubbla kostnaden för rut-avdraget