Hoppa till innehåll

Ny rapport: Därför behövs seniorrut

Antalet personer över 80 år kommer att öka med 50 procent under de kommande nio åren. Följaktligen kommer även fler att behöva stöd för att klara vardagen. Almega har frågat seniorerna själva och budskapet är tydligt: Inför ett särskilt rutavdrag för äldre – ett seniorrut.

– Rutavdraget har sedan införandet 2007 skapat nya företag, nya arbetstillfällen och gjort svarta jobb till vita. Rutanvändarna blir ständigt fler. Reformen är redan en succé, men den går att utveckla ytterligare, säger Evelina Kogsta, näringspolitisk expert på Almega, som har lett arbetet med rapporten Ge mer stöd till seniorer i vardagen – Inför ett särskilt rutavdrag för äldre.

Effekterna av införandet av ett seniorrut

Ett naturligt steg i utvecklingen av rut är att införa ett seniorrut riktat mot äldre och utformat utifrån deras behov och önskemål. Det kan handla om alltifrån enklare saker som städning av dödsbo och matlagning till reparation av hushållsmaskiner och utökade trädgårdstjänster. Och fördelarna med ett seniorrut är många.

De äldre skulle även få större inflytande över sin vardag samtidigt som deras möjligheter till oberoende och trygghet skulle öka. Förhoppningen är också att fler äldre skulle kunna arbeta längre upp i åldrarna om de fick mer avlastning med hushållsnära tjänster.

– En viktig effekt av seniorrut är också de nya arbetstillfällen som reformen skulle medföra, inte nog så viktigt när Sverige ska återstartas efter coronakrisen, säger Evelina Kogsta.

Seniorrut frigör arbetskraft

Seniorrut skulle även frigöra kvalificerad arbetskraft och bidra till jämställdhet eftersom anhöriga i mindre utsträckning skulle behöva gå ned i arbetstid för att hjälpa äldre släktingar med vardagssysslor, en åtagande som enligt Socialstyrelsen främst kvinnor tar på sig.

För att få en bättre bild av vilket stöd som äldre efterfrågar och vilka behov som finns har Almega genomfört en enkätundersökning bland SPF Seniorernas medlemmar. Undersökningen ger svar på vilka tjänster de behöver, vilka hinder som finns för att fler ska kunna använda sig av hushållsnära tjänster och hur behoven förväntas se framöver.

– Vi ser bland annat att behovet av ruttjänster hos många äldre kommer att öka under de kommande åren. Dessutom är det uppenbart att de vill ha en modell där alla tjänster som utförs i hemmet är avdragsgilla, säger Evelina Kogsta.

Almega förslag är att rutreformen utvecklas genom att ett särskilt seniorrut införs, med förmånligare ruttjänster för äldre. Konstruktionen är enkel – alla tjänster som utförs i hemmet blir avdragsgilla för personer över 65 år och reformen skulle bidra till både bättre service och större trygghet för äldre.

– Seniorrut skulle inte innebära några nya offentliga utgifter utan istället skapa nya arbetstillfällen. Sverige står inför en stor demografisk utmaning och ett seniorrut skulle vara en viktig del av lösningen, säger Evelina Kogsta.