Hoppa till innehåll

Trappa upp reformtempot

Under morgonen har regeringens vårbudgetproposition presenterats. Propositionen är ett resultat av regeringspartiernas förhandlingar med Centerpartiet och Liberalerna. Januariavtalet innehåller mycket bra, bland annat reformeringen av Arbetsförmedlingen och LAS samt breddningen av Rut-avdraget. ”Men det är dags att regeringen trappar upp reformtempot för att förbättra kompetensförsörjningen”, menar Almegas näringspolitiska chef Andreas Åström.

– Första steget borde vara att redan under 2019 fördubbla antalet arbetssökande som får hjälp av fristående matchnings- och utbildningsleverantörer. Så kan vi på allvar förbättra matchningen i Sverige. Det är helt nödvändigt, både för att ge arbetssökande jobb och lindra kompetenskrisen, säger Andreas Åström, chef för näringspolitik och kommunikation på Almega.

– Regeringen vill satsa 340 miljoner på lokala jobbspår, men det vore bättre att öronmärka pengarna till insatser hos fristående aktörer som kan rusta, utbilda och matcha de arbetslösa lokalt, anser Andreas Åström.

– Det är bra att regeringen sänker arbetsgivaravgifterna för enmansföretagare som gör sin första anställning och att det ska bli lättare att få nystartsjobb, avslutar Andreas Åström.