Hoppa till innehåll

Konkurrensverkets utkast till prioriteringspolicy för konkurrens- och upphandlings­tillsynen

Almega välkomnar att texten har utvecklats i fråga om konkurrens från offentliga aktörer. Almega framhåller dock att frågan om den offentliga aktören bedriver den aktuella säljverksamheten inom ramen för sina befogenheter tydligare bör lyftas fram. Enligt Almegas mening bör situationer där offentliga aktörer ägnar sig åt icke kompetensenlig säljverksamhet medföra tydligt ökade incitament för ingripande från Konkurrensverkets sida.

Almega påpekar vidare att även ”mindre” fall som berör enskilda kommuner kan vara av värde att prioritera eftersom sådan praxis kan ge vägledning för liknande situationer i andra kommuner. Sådan vägledning kommer att vara till nytta för såväl offentliga aktörer som företag.

Status
Besvarad

Från
Konkurrensverket

Svar senast
10 januari 2024

Kontaktperson

Ulrica Dyrke

Jurist och Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 64 +46 70 364 79 56 E-post

Läs mer