Hoppa till innehåll

Stärk välfärds­företagandet

Sveriges befolkning fortsätter att växa och vi som bor här blir allt äldre. Det ställer krav på vår gemensamma välfärd att erbjuda vård, skola och omsorg till allt fler. Privata aktörer är helt avgörande för vår välfärd.

Vad handlar det om?

De privata utförarna bidrar med investeringar, innovationer och effektiviseringar, både vad gäller arbetssätt och verktyg.  De presterar också, enligt offentlig statistik och tillgänglig forskning, lika hög eller högre kvalitet på nästan alla områden jämfört med de offentliga.

Inom vård och omsorg är privata aktörer idag helt avgörande. 4 av 10 patientbesök i Sverige sker idag hos en privat vårdgivare. 76 procent av alla som har personlig assistans med beslut från Försäkringskassan har valt en privat utförare. 40 000 äldre personer får sin hemtjänst av en privat utförare och 16 000 bor på ett privat drivet äldreboende.

Även inom skolan är privata aktörer helt centrala. Idag går 400 000 barn och elever i en av Sveriges drygt 4 000 fristående förskolor eller skolor. En av fyra förskolor och skolor är fristående och de allra flesta är små, 97 procent av de fristående friskoleaktörerna har bara en eller två enheter.

Hur drabbas tjänste­företagen?

De privata företagens roll inom välfärden har under de senaste åren debatterats livligt. Ofta på oklara grunder. Välfärds­företagen spelar en avgörande roll i vårt samhälle.

För oss svenskar är det självklart att kunna välja skola, vårdcentral eller äldreboende. Rätten att välja ger makt i situationer som är extremt viktiga och kan vara mycket sårbara för den enskilde individen. Men för att kunna välja måste det finnas flera alternativ att välja mellan.

Med jämna mellanrum reses krav på vinstbegränsningar i den privata välfärden. Men vinst behövs i alla företag, även inom välfärden. Det är bara så man kan utveckla verksamheterna, få ekonomiskt bärkraftiga företag och få en ersättning för den risk man tar när man satsar eget kapital.

Utan möjlighet att göra överskott kommer merparten av välfärds­företagen tvingas stänga ner. Det skulle inte bara innebära dramatiskt ökade krav på kommuner och regioners välfärdskapacitet utan också vara slutet för valfriheten.

Vad tycker Almega?

Företagen inom välfärdssektorn måste fortsatt kunna bidra till utveckling och innovation samt ge människor i Sverige möjlighet till den valfrihet de vill ha.

Vi tycker att: 

  • Välfärds­företagen måste kunna fortsätta att verka och bidra med god vård, omsorg och skola. Välfärds­företagen behövs för att tillsammans med de offentliga verksamheterna möte framtidens behov. Lika spelregler ska gälla för offentlig välfärd som för välfärds­företagen.
  • Det är kvaliteten som räknas, inte driftsform. För skolbarn, patienter och äldre är bra välfärd, när man behöver det, det viktigaste, inte om det är en privat eller offentlig aktör som står för den.
  • Människor måste själva få välja – och välja bort. Valfriheten och möjligheten att påverka sin vård, skola och omsorg är viktig för medborgarna. För det behövs en mångfald av aktörer.

Vad behöver göras?

  • Förståelsen för välfärds­företagens bidrag till samhället måste öka dramatiskt. 
  • Stoppa alla förslag om sänkt skolpeng och förbud mot vinstuttag i såväl skolor som privata vård­företag.  

Läs också: